ČSN EN 28265 (757704) Zrušená norma

Jakost vod. Konstrukce a použití kvantitativních vzorkovačů makrozoobentosu z kamenitých substrátů mělkých vod (ISO 8265:1988)

ČSN EN 28265 Jakost vod. Konstrukce a použití kvantitativních vzorkovačů makrozoobentosu z kamenitých substrátů mělkých vod (ISO 8265:1988)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28265:1994. V úvodu normy je obsaženo toto: Bezpečnostní opatření: Nedoporučuje se pracovat ve vodě osamoceně s ohledem na riziko plynoucí z vysokých rychlostí proudu, hlubokých vod a nestabilního dna. V normě jsou uvedeny pokyny a popsáno vybavení a úkony pro kvantitativní odběr vzorků makrozoobentosu plošnými odběráky ve vodách s hloubkou do 500 mm. Tyto metody umožňují za určitých podmínek odebírat vzorky až do hloubky 1 m. Popisované úkony lze použít při odběru vzorků ze všech druhů vodních habitatů v řekách, potocích a ústích řek, kde lze očekávat rychlost proudu vyšší než 0,1 m.s-1, ale vhodné odběráky lze použít i v místech s nižší rychlostí proudu, jako jsou rybníky a jezera (viz příloha A). Odběr vzorku je obtížný nebo zcela nemožný v místech, kde substrát tvoří velké kameny a balvany, nebo v hustých porostech makrovegetace (kořenující rostliny). Použitím těchto odběráků se získají kvantitativní údaje o přítomnosti, diverzitě a relativní abundanci taxonů. Normalizována je metoda odběru, která stanoví: "Vzorkování makrozoobentosu v mělkých tekoucích vodách se provádí plošným odběrákem, který izoluje část dna vodního útvaru. Rozrušení substrátu vede k uvolnění bentických živočichů, přisedlých nebo zavrtaných, kteří jsou strháváni proudem do sítě." Normalizovány jsou zejména podstata metody odběru (kapitola 3), přístroje (kapitola 4) a postup při odběru vzorků (kapitola 5). ČSN EN 28265 (75 7704) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 28265 (757704)
Katalogové číslo 19691
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963196916
Norma byla zrušena k 1. 2. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 10870 (757703)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)