ČSN EN ISO 2812-1 (673099) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Část 1: Obecné zkušební metody (ISO 2812-1:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 2812-1:1994. Tato první část je jednou z řady norem na vzorkování a zkoušení nátěrových hmot a podobných produktů. Předepisuje obecné metody stanovení odolnosti jednovrstvých nátěrů nebo vícevrstvých nátěrových systémů barev nebo podobných produktů vůči působení kapalin. Předepisuje tři zkušební metody. Použití metody závisí na požadavcích kladených na zkoušený nátěr. Metoda 1 je určena pro odolnější nátěry, vyžadující delší dobu expozice než nátěry, které mohou být zkoušeny metodou 2 a 3. Metody umožňují určit vliv zkušební kapaliny na nátěr a kde je to třeba, hodnotí se i narušení použitého podkladu. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099) byla vydána v červnu 1996. Nahradila ČSN 67 3099 z 12.1.1987.

Označení ČSN EN ISO 2812-1 (673099)
Katalogové číslo 19812
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963198125
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 2812-1 (673099)
Tato norma nahradila ČSN 67 3099 (673099) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 2812-2 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody

ČSN EN ISO 2812-3 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu

ČSN EN ISO 2812-4 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody

ČSN EN ISO 2812-5 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu