ČSN P I-ETS 300 319 (877075) Zrušená norma

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1). Specifikace proformy dodatečné informace o implementaci dílčího protokolu pro testování (PIXIT) pro protokol signalizační síťové vrstvy pro řízení základního volání (primární přístup, strana uživatele)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.
Označení ČSN P I-ETS 300 319 (877075)
Katalogové číslo 19883
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963198835
Norma byla zrušena k 1. 4. 1999

Další příbuzné normy

ČSN P I-ETS 300 768 ed. 1 (871534)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Popis služby

ČSN P I-ETS 300 769 ed. 1 (871535)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Funkční možnosti a informační toky

ČSN P I-ETS 300 020-1 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Zkušební systém konformance pohyblivé stanice. Část 1. Specifikace konformity pohyblivé stanice

ČSN P I-ETS 300 020-2 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40)

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 1 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 2 (872501)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)

ČSN P I-ETS 300 021 (872502)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1): Specifikace rozhraní systému mobilní stanice - základnová stanice (MS-BSS) - linková vrstva (GSM 04.06)

ČSN P I-ETS 300 022 (872503)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

ČSN P I-ETS 300 022-1 ed. 2 (872503)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 1: Všeobecně (GSM 04.08 verze 3.14.0)

ČSN P I-ETS 300 022-3 ed. 1 (872503)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 3: Signalizační podpora druhého algoritmu šifrování (GSM 04.08)

ČSN P I-ETS 300 023 (872504)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

ČSN P I-ETS 300 023 ed. 2 (872504)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

ČSN P I-ETS 300 024 (872505)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12)

ČSN P I-ETS 300 025 (872506)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

ČSN P I-ETS 300 026 (872507)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Protokol rádiového přenosu (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a systém základnová stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)

ČSN P I-ETS 300 027 (872508)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)

ČSN P I-ETS 300 028 (872509)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb nabízených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.82)

ČSN P I-ETS 300 029 (872510)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb omezených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.88)

ČSN P I-ETS 300 030 (872511)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

ČSN P I-ETS 300 031 (872512)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03)

ČSN P I-ETS 300 032 (872513)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Modulace (GSM 05.04)

ČSN P I-ETS 300 033-1 +A1 (872514)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 1: Všeobecně (GSM 05.05) (obsahuje změnu A1:1994)

ČSN P I-ETS 300 033-2 +A1 (872514)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.05 - DCS) (obsahuje změnu A1:1994)

ČSN P I-ETS 300 034-1 (872515)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému. Část 1: Všeobecně (GSM 05.08)

ČSN P I-ETS 300 035 (872516)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Synchronizace rádiového subsystému

ČSN P I-ETS 300 036 (872517)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)

ČSN P I-ETS 300 037 (872518)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících plnou rychlostí (GSM 06.11)

ČSN P I-ETS 300 038 (872519)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)

ČSN P I-ETS 300 039 (872520)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)

ČSN P I-ETS 300 040 (872521)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Detekce hlasové aktivity (GSM 06.32)

ČSN P I-ETS 300 041 (872522)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů u mobilní stanice (GSM 07.01)

ČSN P I-ETS 300 042 (872523)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02)

ČSN P I-ETS 300 043 (872524)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03)

ČSN P I-ETS 300 045-1 (872526)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 1: Všeobecně (GSM 11.11)

ČSN P I-ETS 300 045-2 (872526)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 11.11 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 068 (872527)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rozhraní mezi obsluhou a zařízením mobilní stanice (GSM 02.30)

ČSN P I-ETS 300 069 (872528)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace služby krátkých zpráv. Vysílání pro buňku (GSM 03.41)

ČSN P I-ETS 300 078 (872529)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Vrstva 1 MS-BSS - Všeobecné požadavky (GSM 04.04)

ČSN P I-ETS 300 034-2 (872530)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému - Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.08 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 070 (872531)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45)

ČSN P I-ETS 300 071 (872532)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46)

ČSN P I-ETS 300 022-2 (872533)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace radiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 044-2 (872534)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace aplikační části mobilních služeb. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 09.02 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 1 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 2 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 3 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.8.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 4 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.9.2)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 5 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.10.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 6 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.11.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 7 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.12.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 8 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.13.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 9 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.14.1)

ČSN P I-ETS 300 291 (873556)
Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí zákaznické agendy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

ČSN P I-ETS 300 292 (873557)
Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí řízení směrovacích informací pro volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

ČSN P I-ETS 300 353 (873566)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1

ČSN P I-ETS 300 353 ed. 2 (873566)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1

ČSN P I-ETS 300 404 (873567)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN

ČSN P I-ETS 300 464 ed. 1 (873578)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Způsob přenosu buněk ve vrstvě ATM pro typy spojení v B-ISDN

ČSN P I-ETS 300 465 ed. 1 (873579)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Dostupnost a provozuschopnost semipermanentního spojení B-ISDN

ČSN P I-ETS 300 653 ed. 1 (873583)
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Knihovna tříd generických řízených objektů z hlediska úrovně sítě

ČSN P I-ETS 300 293 ed. 1 (873584)
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Genericky spravované objekty

ČSN P I-ETS 300 637 ed. 1 (873586)
Síťová hlediska (NA) - Funkční specifikace řízení provozu na rozhraní síťový prvek/řídicí systém (NE/OS)

ČSN P I-ETS 300 819 ed. 1 (873606)
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Funkční specifikace správy využívání měřicích informací na rozhraní mezi operačním systémem a síťovým prvkem (OS/NE)

ČSN P I-ETS 300 810 ed. 1 (873621)
Přenos a multiplexování (TM) - Síťový informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) - Soubor managementu konfigurace základního sledu a propojení podsítí (SNC)

ČSN P I-ETS 300 113 (875005)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a zkušební podmínky pro nehovorová a kombinovaná analogová hovorová a nehovorová zařízení přenosu dat s konektorem pro vnitřní nebo vnější anténu

ČSN P I-ETS 300 131 (875006)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

ČSN P I-ETS 300 176 (875012)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek

ČSN P I-ETS 300 219 (875014)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači

ČSN P I-ETS 300 220 (875015)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Prostředky krátkého dosahu. Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW

ČSN P I-ETS 300 230 (875016)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Obousměrný přenos informací a signalizace (BIIS) přenosovou rychlostí 1200 bit/s (BIIS 1200) v pozemních pohyblivých službách

ČSN P I-ETS 300 235 (875017)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

ČSN P I-ETS 300 330 (875026)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Zařízení s malým dosahem (SRDs). Technické vlastnosti a zkušební metody rádiových zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 k Hz až 25 MHz a systémů s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

ČSN P I-ETS 300 422 (875032)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky a metody zkoušek pro bezdrátové mikrofony pracující v pásmu 25 MHz až 3 GHz

ČSN P I-ETS 300 440 ed. 1 (875034)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Prostředky krátkého dosahu - Technické vlastnosti a zkušební metody rádiového zařízení, pracujícího v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 25 GHz

ČSN P I-ETS 300 762 ed. 1 (875803)
Koncová zařízení (TE) - Videotelefonní referenční koncové zařízení - datové spojení využívající vnitropásmové signalizace

ČSN P I-ETS 300 763-1 ed. 1 (875805)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

ČSN P I-ETS 300 763-2 ed. 1 (875805)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

ČSN P I-ETS 300 763-3 ed. 1 (875805)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně

ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A

ČSN P I-ETS 300 245-3 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A

ČSN P I-ETS 300 245-4 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení

ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon

ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon

ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny

ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s

ČSN P I-ETS 300 281 (877547)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility

ČSN P I-ETS 300 302-1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM)

ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz

ČSN P I-ETS 300 302-2 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz

ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 3: Zvuková hlediska - širokopásmový mikrotelefon

ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 4: Zvuková hlediska - širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy

ČSN P I-ETS 300 380 (877554)
Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje

ČSN P I-ETS 300 400 (877555)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty

ČSN P I-ETS 300 442 (877558)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení

ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1 (877559)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu

ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1 (877566)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D

ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Profil proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300 383)

ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300 383)

ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300 383)

ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300 075

ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS & TP) pro ETS 300 075

ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300 075 omezené ETS 300 383 - abstraktní testovací sestava (ATS)

ČSN P I-ETS 300 489-1 ed. 1 (877573)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) FTAM (ETS 300 388)

ČSN P I-ETS 300 489-2 ed. 1 (877573)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) FTAM (ETS 300 388)

ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1 (877576)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

ČSN P I-ETS 300 416 (878524)
Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

ČSN P I-ETS 300 671 ed. 1 (878538)
Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické prvky - Optické konektory pro telekomunikační systémy s jednovidovými optickými vlákny - Společné požadavky a zkoušení shody

ČSN P I-ETS 300 634 ed. 1 (878546)
Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely s jednovidovými vlákny určené k uložení pod vodou při křižování jezer, vodních toků a podobně

ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 (878547)
Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití

ČSN P I-ETS 300 782 ed. 1 (878549)
Přenos a multiplexování (TM) - Funkční a systémové parametry optických útlumových článků s konstantním útlumem a s pigtaily pro jednovidové vlákno

ČSN P I-ETS 300 811 ed. 1 (878550)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podvrstva přenosové konvergence (TC) a podvrstva závislá na fyzickém médiu (PMD) v referenčním bodě SB s přenosovou rychlostí 25,6 Mbit/s na krouceném kabelovém páru

ČSN P I-ETS 300 783 ed. 1 (878553)
Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické součástky - Svařované spoje pro přenosové systémy s jednovidovým optickým vláknem - Společné požadavky a zkoušení shody

ČSN P I-ETS 300 808 ed. 1 (879533)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě

ČSN P I-ETS 300 809 ed. 1 (879534)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Oprávněnost přístupu bezšňůrového koncového zařízení - doplňkové služby