ČSN P I-ETS 300 281 (877547)

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility

Objednat
Cena: 32 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Označení ČSN P I-ETS 300 281 (877547)
Katalogové číslo 18087
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963180878
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P I-ETS 300 768 ed. 1 (871534)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Popis služby

ČSN P I-ETS 300 769 ed. 1 (871535)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Funkční možnosti a informační toky

ČSN P I-ETS 300 020-1 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Zkušební systém konformance pohyblivé stanice. Část 1. Specifikace konformity pohyblivé stanice

ČSN P I-ETS 300 020-2 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40)

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 1 (872501)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 2 (872501)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)

ČSN P I-ETS 300 021 (872502)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1): Specifikace rozhraní systému mobilní stanice - základnová stanice (MS-BSS) - linková vrstva (GSM 04.06)

ČSN P I-ETS 300 022 (872503)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

ČSN P I-ETS 300 022-1 ed. 2 (872503)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 1: Všeobecně (GSM 04.08 verze 3.14.0)

ČSN P I-ETS 300 022-3 ed. 1 (872503)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 3: Signalizační podpora druhého algoritmu šifrování (GSM 04.08)

ČSN P I-ETS 300 023 (872504)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

ČSN P I-ETS 300 023 ed. 2 (872504)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

ČSN P I-ETS 300 024 (872505)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12)

ČSN P I-ETS 300 025 (872506)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

ČSN P I-ETS 300 026 (872507)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Protokol rádiového přenosu (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a systém základnová stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)

ČSN P I-ETS 300 027 (872508)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)

ČSN P I-ETS 300 028 (872509)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb nabízených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.82)

ČSN P I-ETS 300 029 (872510)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb omezených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.88)

ČSN P I-ETS 300 030 (872511)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

ČSN P I-ETS 300 031 (872512)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03)

ČSN P I-ETS 300 032 (872513)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Modulace (GSM 05.04)

ČSN P I-ETS 300 033-1 +A1 (872514)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 1: Všeobecně (GSM 05.05) (obsahuje změnu A1:1994)

ČSN P I-ETS 300 033-2 +A1 (872514)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.05 - DCS) (obsahuje změnu A1:1994)

ČSN P I-ETS 300 034-1 (872515)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému. Část 1: Všeobecně (GSM 05.08)

ČSN P I-ETS 300 035 (872516)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Synchronizace rádiového subsystému

ČSN P I-ETS 300 036 (872517)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)

ČSN P I-ETS 300 037 (872518)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících plnou rychlostí (GSM 06.11)

ČSN P I-ETS 300 038 (872519)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)

ČSN P I-ETS 300 039 (872520)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)

ČSN P I-ETS 300 040 (872521)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Detekce hlasové aktivity (GSM 06.32)

ČSN P I-ETS 300 041 (872522)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů u mobilní stanice (GSM 07.01)

ČSN P I-ETS 300 042 (872523)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02)

ČSN P I-ETS 300 043 (872524)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03)

ČSN P I-ETS 300 045-1 (872526)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 1: Všeobecně (GSM 11.11)

ČSN P I-ETS 300 045-2 (872526)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 11.11 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 068 (872527)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rozhraní mezi obsluhou a zařízením mobilní stanice (GSM 02.30)

ČSN P I-ETS 300 069 (872528)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace služby krátkých zpráv. Vysílání pro buňku (GSM 03.41)

ČSN P I-ETS 300 078 (872529)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Vrstva 1 MS-BSS - Všeobecné požadavky (GSM 04.04)

ČSN P I-ETS 300 034-2 (872530)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému - Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.08 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 070 (872531)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45)

ČSN P I-ETS 300 071 (872532)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46)

ČSN P I-ETS 300 022-2 (872533)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace radiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 044-2 (872534)
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace aplikační části mobilních služeb. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 09.02 - DCS)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 1 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 2 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 3 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.8.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 4 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.9.2)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 5 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.10.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 6 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.11.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 7 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.12.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 8 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.13.1)

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 9 (872659)
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.14.1)

ČSN P I-ETS 300 291 (873556)
Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí zákaznické agendy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

ČSN P I-ETS 300 292 (873557)
Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí řízení směrovacích informací pro volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

ČSN P I-ETS 300 353 (873566)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1

ČSN P I-ETS 300 353 ed. 2 (873566)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1

ČSN P I-ETS 300 404 (873567)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN

ČSN P I-ETS 300 464 ed. 1 (873578)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Způsob přenosu buněk ve vrstvě ATM pro typy spojení v B-ISDN

ČSN P I-ETS 300 465 ed. 1 (873579)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Dostupnost a provozuschopnost semipermanentního spojení B-ISDN

ČSN P I-ETS 300 653 ed. 1 (873583)
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Knihovna tříd generických řízených objektů z hlediska úrovně sítě

ČSN P I-ETS 300 293 ed. 1 (873584)
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Genericky spravované objekty

ČSN P I-ETS 300 637 ed. 1 (873586)
Síťová hlediska (NA) - Funkční specifikace řízení provozu na rozhraní síťový prvek/řídicí systém (NE/OS)

ČSN P I-ETS 300 819 ed. 1 (873606)
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Funkční specifikace správy využívání měřicích informací na rozhraní mezi operačním systémem a síťovým prvkem (OS/NE)

ČSN P I-ETS 300 810 ed. 1 (873621)
Přenos a multiplexování (TM) - Síťový informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) - Soubor managementu konfigurace základního sledu a propojení podsítí (SNC)

ČSN P I-ETS 300 113 (875005)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a zkušební podmínky pro nehovorová a kombinovaná analogová hovorová a nehovorová zařízení přenosu dat s konektorem pro vnitřní nebo vnější anténu

ČSN P I-ETS 300 131 (875006)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

ČSN P I-ETS 300 176 (875012)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek

ČSN P I-ETS 300 219 (875014)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači

ČSN P I-ETS 300 220 (875015)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Prostředky krátkého dosahu. Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW

ČSN P I-ETS 300 230 (875016)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Obousměrný přenos informací a signalizace (BIIS) přenosovou rychlostí 1200 bit/s (BIIS 1200) v pozemních pohyblivých službách

ČSN P I-ETS 300 235 (875017)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

ČSN P I-ETS 300 330 (875026)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Zařízení s malým dosahem (SRDs). Technické vlastnosti a zkušební metody rádiových zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 k Hz až 25 MHz a systémů s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

ČSN P I-ETS 300 422 (875032)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky a metody zkoušek pro bezdrátové mikrofony pracující v pásmu 25 MHz až 3 GHz

ČSN P I-ETS 300 440 ed. 1 (875034)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Prostředky krátkého dosahu - Technické vlastnosti a zkušební metody rádiového zařízení, pracujícího v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 25 GHz

ČSN P I-ETS 300 762 ed. 1 (875803)
Koncová zařízení (TE) - Videotelefonní referenční koncové zařízení - datové spojení využívající vnitropásmové signalizace

ČSN P I-ETS 300 763-1 ed. 1 (875805)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

ČSN P I-ETS 300 763-2 ed. 1 (875805)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

ČSN P I-ETS 300 763-3 ed. 1 (875805)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně

ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A

ČSN P I-ETS 300 245-3 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A

ČSN P I-ETS 300 245-4 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení

ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon

ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon

ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny

ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1 (877546)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s

ČSN P I-ETS 300 302-1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM)

ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz

ČSN P I-ETS 300 302-2 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz

ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 3: Zvuková hlediska - širokopásmový mikrotelefon

ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1 (877549)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 4: Zvuková hlediska - širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy

ČSN P I-ETS 300 380 (877554)
Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje

ČSN P I-ETS 300 400 (877555)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty

ČSN P I-ETS 300 442 (877558)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení

ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1 (877559)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu

ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1 (877566)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D

ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Profil proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300 383)

ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300 383)

ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1 (877568)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300 383)

ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300 075

ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS & TP) pro ETS 300 075

ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1 (877569)
Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300 075 omezené ETS 300 383 - abstraktní testovací sestava (ATS)

ČSN P I-ETS 300 489-1 ed. 1 (877573)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) FTAM (ETS 300 388)

ČSN P I-ETS 300 489-2 ed. 1 (877573)
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) FTAM (ETS 300 388)

ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1 (877576)
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1 (877578)
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

ČSN P I-ETS 300 416 (878524)
Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

ČSN P I-ETS 300 671 ed. 1 (878538)
Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické prvky - Optické konektory pro telekomunikační systémy s jednovidovými optickými vlákny - Společné požadavky a zkoušení shody

ČSN P I-ETS 300 634 ed. 1 (878546)
Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely s jednovidovými vlákny určené k uložení pod vodou při křižování jezer, vodních toků a podobně

ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 (878547)
Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití

ČSN P I-ETS 300 782 ed. 1 (878549)
Přenos a multiplexování (TM) - Funkční a systémové parametry optických útlumových článků s konstantním útlumem a s pigtaily pro jednovidové vlákno

ČSN P I-ETS 300 811 ed. 1 (878550)
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podvrstva přenosové konvergence (TC) a podvrstva závislá na fyzickém médiu (PMD) v referenčním bodě SB s přenosovou rychlostí 25,6 Mbit/s na krouceném kabelovém páru

ČSN P I-ETS 300 783 ed. 1 (878553)
Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické součástky - Svařované spoje pro přenosové systémy s jednovidovým optickým vláknem - Společné požadavky a zkoušení shody

ČSN P I-ETS 300 808 ed. 1 (879533)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě

ČSN P I-ETS 300 809 ed. 1 (879534)
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Oprávněnost přístupu bezšňůrového koncového zařízení - doplňkové služby

foo