Třída 8775 - Analogová a digitální koncová zařízení a přístup k síti

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN EN 300 001 V1.5.1 (877501) - listopad 1999

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 001 ed. 2 (877501) - červen 1997

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

977 Kč

ČSN ETS 300 001 ed. 3 (877501) - červen 1997

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k účastnickému analogovému rozhraní v PSTN - Část 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 001 ed. 4 (877501) - březen 1998

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 002 ed. 2 (877502) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 9 600 bit/s nebo 4 800 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 072 (877505) - červen 1995

Koncová zařízení (TE). Protokol prezentační vrstvy videotexu. Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 073 (877506) - červen 1995

Syntaxe dat presentační vrstvy videotexu. Geometrické zobrazení (Doporučení CEPT T/TE 06-02, Edinburg 1988)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 074 (877507) - červen 1995

Syntaxe dat presentační vrstvy videotexu. Transparentní data (Doporučení CEPT T/TE 06-03, Edinburg 1988)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 075 (877508) - září 2003

Koncová zařízení (TE) - Zpracovatelná data videotexu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 075 +A1 (877508) - září 1996 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE). Zpracovatelná data. Přenos souboru (obsahuje změnu A1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 076 (877509) - leden 1996 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE). Videotex. Identifikátor terminálové možnosti (TFI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 079 (877510) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Mezikoncové protokoly, režim okruhu KZ-KZ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 080 (877511) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokoly nižších vrstev ISDN pro telematické terminály

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 081 (877512) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Teletexový mezikoncový protokol přes ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 082 (877513) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Mezikoncová kompatibilita. Dálkové telefonní služby 3,1 kHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 083 (877514) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos hovorových informací. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 084 (877515) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 085 (877516) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Požadavky pro připojení mikrotelefonních koncových zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 105 (877518) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 106 (877519) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu mezi terminálem a hostitelským počítačem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 107 (877520) - červen 1995

Koncová zařízení. Mezinárodní spolupráce ve videotexu. Spolupráce mezi bránami

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 112 (877521) - červen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Mezikoncové protokoly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 114 ed. 2 (877522) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Základní specifikace modemů kategorie I a kategorie II normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 115 (877523) - červen 1995

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Požadavky kategorie II na připojení duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 115 ed. 2 (877523) - září 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 116 ed. 2 (877524) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 117 ed. 2 (877525) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 2 400 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 118 ed. 2 (877526) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace poloduplexníxh modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s a asymetrických duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200/75 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 123 (877527) - červen 1995

Požadavky na připojení datových koncových zařízení (KZ) k veřejné datové paketové komutované síti (PSPDN) užívající rozhraní X.25 (1984) podle Doporučení CCITT. Požadavky na KZ předepisující provoz modulo 128

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 124 (877528) - červen 1995

Požadavky na připojení datových koncových zařízení (KZ) k veřejné datové paketové komutované síti (PSPDN) užívající rozhraní X.25 (1984) podle Doporučení CCITT. Požadavky na KZ předepisující provoz multilink

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 149 (877529) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Audiosyntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 177 (877531) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 177 ed. 2 (877531) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 218 (877532) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Protokoly nižších vrstev pro paketový režim ISDN (Doporučení CCITT X.31 Případy A a B)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 221 (877533) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Nízkovrstvové videotexové protokoly založené na syntaxi a užívající paketového přístupu přes veřejnou komutační telefonní síť (PSTN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 222 (877534) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Protokolový rámec videotexových terminálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 223 (877535) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 236 V1.2.2 (877536) - listopad 1998

Koncová zařízení (TE) - Protokol videotexu založeného na syntaxi - Zkoušení shody terminálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 242 (877537) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.95t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 242 ed. 2 (877537) - duben 1998

Koncová zařízení (TE) - Faksimilní zařízení skupiny 3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 325 (877538) - duben 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní programovací komunikace (PCI) pro sítě EURO-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 154 (877539) - duben 1995

Koncová zařízení (TE). Vlastnosti koncových zařízení pro telematické převádění souborů v rámci telexové služby. Doporučení ITU-T T.571 (mod)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 280 (877540) - duben 1995

Koncové zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 na digitální síti integrovaných služeb (ISDN). Zkoušení koncových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 015 (877541) - duben 1995

Koncová zařízení (TE). Základní a doporučované další požadavky na koncová zařízení podporující telexové aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 087 (877542) - červen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Specifikace funkce zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 143 (877543) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Vnitropásmové signalizační procedury pro audiovizuální terminály využívající digitálních kanálů do 2048 kbit/s

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 144 (877544) - listopad 1996 aktuální vydání

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Rámcová struktura pro kanál 64 kbit/s až 1 920 kbit/s a příslušná syntaxe pro vnitropásmovou signalizaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 145 (877545) - listopad 1996 aktuální vydání

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Videotelefonní systémy a koncová zařízení provozovaná na jednom nebo více kanálech 64 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 245-1 (877546) - srpen 1995

Digitální siť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 245-2 (877546) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2 (877546) - červen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2 (877546) - červen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-3 (877546) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-4 (877546) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1 (877546) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1 (877546) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1 (877546) - červen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1 (877546) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 281 (877547) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 017 (877548) - září 1995

Koncová zařízení (TE). Zkušební postupy pro teletex

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-1 (877549) - leden 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2 (877549) - leden 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-2 (877549) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1 (877549) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 3: Zvuková hlediska - širokopásmový mikrotelefon

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1 (877549) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 4: Zvuková hlediska - širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 381 (877550) - únor 1996

Telefonie pro sluchově postižené. Induktivní vazba mezi sluchátkem mikrotelefonu a sluchadlem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 388 (877551) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přístup a řízení procesu převádění souborů (FTAM) po síti ISDN založeného na jednoduchém profilu převádění souborů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 155 (877552) - únor 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Zkoušky mezikoncových protokolů (zkoušení schopnosti vzájemného spojení)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 382 (877553) - únor 1996

Koncová zařízení (TE). Zdokonalená služba na videotexovém rozhraní člověk - stroj (VEMMI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 380 (877554) - srpen 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 400 (877555) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 383 (877556) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenos souboru v ISDN. Profil přenosu EUROFILE

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 243-1 ed. 1 (877557) - červen 1997

Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 1: Doporučení CCITT T.611 (1992) (mod)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 243-2 ed. 1 (877557) - červen 1997

Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 2: Zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 442 (877558) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1 (877559) - únor 1997

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 483 ed. 1 (877560) - červen 1997

Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícebodové komunikace pro audiovizuální služby - Hlavní funkce a základní požadavky pro vícebodové řídicí jednotky (MCUs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 492 ed. 1 (877561) - červen 1997

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II pro duplexní modemy 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 a 4 800 bit/s normalizované pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 498-1 ed. 1 (877562) - březen 1997

Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 1: Základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 498-2 ed. 1 (877562) - březen 1999

Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 2: Společná synchronní editace, společná prezentace/prohlížení dokumentu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 481 V1.2.2 (877563) - listopad 1998

Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 481 ed. 1 (877563) - březen 1997

Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 488 ed. 1 (877564) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Telefonie pro sluchově postižené. Vlastnosti telefonních přístrojů se zesílením přijímaného signálu pro sluchově postižené

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 679 ed. 1 (877565) - srpen 1997

Koncová zařízení (TE) - Telefonie pro sluchově postižené - Elektrická vazba mezi telefonními přístroji a sluchadly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1 (877566) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 709 ed. 1 (877567) - říjen 1997

Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk - stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 709 ed. 2 (877567) - červen 1998

Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk-stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1 (877568) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Profil proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300 383)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1 (877568) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300 383)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1 (877568) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300 383)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1 (877569) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300 075

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1 (877569) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS & TP) pro ETS 300 075

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1 (877569) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300 075 omezené ETS 300 383 - abstraktní testovací sestava (ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 675 ed. 1 (877570) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Audiografická konferenční telekomunikační služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 678 ed. 1 (877571) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videokonferenční telekomunikační služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 748 V1.1.2 (877572) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vícebodové obrazové distribuční systémy (MVDS) na 10 GHz a výše

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 748 ed. 1 (877572) - leden 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro MVDS na 10 GHz a výše

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 489-1 ed. 1 (877573) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) FTAM (ETS 300 388)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 489-2 ed. 1 (877573) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) FTAM (ETS 300 388)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 714 ed. 1 (877575) - duben 1998

Koncová zařízení (TE) - Aplikační programovací rozhraní (API) pro manipulaci s multimediálními a hypermediálními informačními objekty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1 (877576) - listopad 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 834 ed. 1 (877577) - březen 1999

Koncová zařízení (TE) - Úzkopásmové sítě (PSTN nebo ISDN) - Přístup k interaktivním audiovizuálním nedatovým službám - Přístup videofonních terminálů ISDN nebo PSTN k audiovizuálním databázím

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 437 V1.1.1 (877579) - únor 2001 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE) - Požadavky panevropského schválení na připojení TE hlasové telefonní služby, v nichž se síťové adresování, je-li zajištěno, provádí dvoutónovou multifrekvenční signalizací (DTMF), k analogovým veřejným komutovaným telefonním sítím (PSTN)

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 401 V1.2.6 (877580) - srpen 2000

Připojovací požadavky na koncové datové zařízení (DTE) určené pro připojení k veřejným sítím s fyzickými a elektrickými vlastnostmi podle Doporučení ITU-T řady V

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč