ČSN EN 12 (656066) Zrušená norma

Ropné výrobky. Stanovení tlaku nasycených par podle Reida. Mokrá metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 12:1993. Popisuje metodu stanovení základního tlaku par těkavé ropy a těkavých neviskozních ropných produktů, jejichž tlak par je do 180 kPa. Podstatou metody je stanovení tlaku par v palivové komoře, která je naplněna chlazeným vzorkem a připojena ke vzduchové komoře. Norma dále uvádí tuto VÝSTRAHU: tato norma vyžaduje použití látek a/nebo postupů, které mohou být zdraví škodlivé, pokud nejsou přijata odpovídající bezpečnostní opatření. To se týká pouze technické vhodnosti a v žádném případě nezprošťuje uživatele zákonných závazků vztahujících se ke zdraví a bezpečnosti v kterékoli části postupu. Postup zkoušky je podrobně popsán. Nadto v kapitole 8 - Bezpečnostní opatření je uvedeno celkem 8 bodů, které je třeba z tohoto hlediska vzít v úvahu. ČSN EN 12 (65 6066) byla vydána v červnu 1996. Nahradila ČSN 65 6066 z 16.9.1983.

Označení ČSN EN 12 (656066)
Katalogové číslo 19302
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963193021
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
Tato norma nahradila ČSN 65 6066 (656066) z června 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)