ČSN EN 468 (832724) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda. Stanovení odolnosti vůči penetraci při postřiku (Spray test)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 468:1994. Specifikuje metody pro stanovení odolnosti protichemických ochranných oděvů proti (penetraci) průniku rozstříknuté kapaliny. Norma je použitelná pro oděvy, které se mohou sestávat z jedné nebo více součástí, a které jsou určeny k použití tam, kde je riziko expozice slabým proudem kapalné chemikálie nebo rozstříknutými kapičkami, které stékají povrchu součástí oděvu. Je použitelná pro oděvy, které jsou deklarovány jako odolné vůči penetraci za podmínek, požadujících úplné zakrytí těla, ale kde není požadováno použití plynotěsného oděvu. Norma není použitelná proti permeaci (propustnosti) kapalných chemikálií materiálem, ze kterého je oděv vyroben. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Rozstříknutá voda, obsahující stopy fluorescenční nebo viditelné barvy, je nasměrována, za stanovených podmínek, na protichemický ochranný oděv, který je oblečený na zkušební figuríně nebo zkušební osobě. Prohlídkou vnitřního povrchu obleku a vnějšího povrchu absorpčního obleku, který je oblečený pod ním lze identifikovat všechna místa vnitřních netěsností." Postup zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 468 (83 2724) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 468 (832724)
Katalogové číslo 19687
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963196879
Norma byla zrušena k 1. 4. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 17491-4 (832724)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)