ČSN EN ISO 17491-4 (832724) Aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)

ČSN EN ISO 17491-4 Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této části ISO 17491 jsou popsány dvě metody zkoušení pro stanovení odolnosti ochranných oděvů proti pronikání při postřiku kapalnými chemikáliemi. Metody se od sebe liší úrovní intenzity postřiku. Metoda s nižší úrovní intenzity postřiku je vhodná pro oděvy používané při možném náhodném vystavení účinkům postříkání malými objemy kapalných chemikálií, metoda s vysokou úrovní intenzity postřiku je určena pro oděvy nošené při předpokládaném riziku vystavení účinkům rozstříknutých částic kapaliny. Předmětem této části ISO 17491 není stanovení chemické odolnosti proti propustnosti materiálů, z kterých jsou vyrobeny ochranné oděvy proti chemikáliím.
Proti vydání EN 468 z roku 1994, kterou EN ISO 17491-4:2008 nahrazuje, je zde zredukován počet termínů a definic, dále jsou upřesněny údaje týkající se zkušební kapaliny, postřikovacího zařízení a vybavení zkušební osoby.

Označení ČSN EN ISO 17491-4 (832724)
Katalogové číslo 83622
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963836225
Změny a opravy A1 11.16t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17491-4 (832724) z března 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17491-3 (832720)
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)