ČSN IEC 822 (369361)

IEC 822 VSB. Paralelní podsystémová sběrnice pro IEC 821 VMEbus

ČSN IEC 822 IEC 822 VSB. Paralelní podsystémová sběrnice pro IEC 821 VMEbus
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 97 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "IEC 822 (1988), IEC 822 VSB Paralelní podsystémová sběrnice pro IEC 821 VMEbus byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN IEC 822 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. V národní příloze NA je slovníček anglických a použitých českých termínů. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN IEC 822 (36 9361) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN IEC 822 (369361)
Katalogové číslo 19665
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963196657
Změny a opravy Z1 12.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo