ICS 31.080 - Polovodičové součástky

ČSN IEC 748-3-1 (358798) - leden 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody. Oddíl první: Vzorová předmětová specifikace pro monolitické integrované operační zesilovače

230 Kč

ČSN IEC 796-1 (369309) - leden 1996

Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

472 Kč

ČSN IEC 822 (369361) - červen 1996

IEC 822 VSB. Paralelní podsystémová sběrnice pro IEC 821 VMEbus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč
foo