ČSN ISO 175 (640242) Zrušená norma

Plasty. Stanovení účinků kapalných chemikálií, včetně vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 175:1981. Specifikuje metodu vystavení zkušebních těles z plastů bez vnější ochrany účinku kapalných chemikálií a metody stanovení změn vlastností vyvolaných touto expozicí. Metoda předpokládá hodnocení při ponoření celého povrchu zkušebních těles. Metodu lze použít pro všechny tuhé plasty, z nichž se připraví zkušební tělesa lisováním, vstřikováním nebo vytlačováním a výrobky z plastů ve tvaru desek, trubek, tyčí, fólií o tloušťce větší než 0,1 mm a jiných profilů. Metoda není použitelná pro lehčené materiály. Metody stanovení změn vlastností jsou specifikovány následovně: změny hmotnosti, rozměrů a vzhledu bezprostředně po ponoření a vysušení, změny fyzikálních vlastností bezprostředně po ponoření nebo po ponoření a vysušení. Normalizována je podstata zkoušky, která je popsána takto: "Úplné ponoření zkušebních těles do zkušební kapaliny na předepsanou dobu při předepsané teplotě. Stanovení vlastností před a po ponoření a eventuálním osušení; v posledním případě se stanovení pokud možno provedou následně na stejných tělesech." Z hygienického hlediska stojí za pozornost příloha A "Typy zkušebních kapalin". Vedle výčtu nejrůznějších látek jsou ve zvláštním sloupci "předepsána" povinná opatření, a to ve třech skupinách: A - charakterizuje látky leptavé, "které by nikdy neměly přijít do styku s pokožkou nebo oblečením, a u nichž se musí používat bezpečnostní pipety", B - charakterizuje látky hořlavé, "se kterými nesmí být manipulováno v blízkosti zdroje zapálení" a konečně C - charakterizuje látky toxické, "se kterými musí být manipulováno v dobře táhnoucí digestoři." ČSN ISO 175 (64 0242) byla vydána v červnu 1996. Nahradila ČSN 64 0242 z 1.11.1990 a národní příloha NA ČSN ISO 1817 (62 1510) ze srpna 1995.

Označení ČSN ISO 175 (640242)
Katalogové číslo 19635
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963196350
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 175 (640242)
Tato norma nahradila ČSN 64 0242 (640242) z září 1991