ČSN ISO 228-1 (014033) Zrušená norma

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky na tvar, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikostí 1/16 až 6 včetně. Vnitřní i vnější závity podle této normy jsou válcové a jsou určeny pro mechanické připojování jednotlivých částí fitinků, kohoutů, ventilů, šoupátek, příslušenství a pod.
Závity nejsou vhodné pro spojení, kde je třeba dosáhnout těsnosti v závitové části. Při použití těchto závitů se těsnosti spojů dosahuje stlačením dvou těsnících ploch, mezi které se vkládá vhodné těsnění.
ISO 228-1 je jednou z částí mezinárodní normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části:

Část 1 Rozměry, toleance a označování
Část 2 Kontrola mezními závitovými kalibry - zavedena v ČSN ISO 228-2 Část 2 (25 4014).

Označení ČSN ISO 228-1 (014033)
Katalogové číslo 19332
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963193328
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 228-1 (014033)
Tato norma nahradila ČSN 01 4033 (014033) z června 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 228-1 (014033)
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN ISO 228-2 (014033)
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry