ICS 21.040 - Závity

ČSN EN ISO 6410-1 (013213) - březen 1998

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 6410-2 (013213) - březen 1998

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky

190 Kč

ČSN 01 4004 (014004) - prosinec 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování

190 Kč

ČSN 01 4005 (014005) - leden 1961

Drsnost povrchu závitů

65 Kč

ČSN 01 4031 (014031) - říjen 1981

Závity bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny

65 Kč

ČSN ISO 228-2 (014033) - srpen 1993

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 7.03t

294 Kč

ČSN 01 4037 (014037) - květen 1991

Základní pravidla zaměnitelnosti. Oblé závity

230 Kč

ČSN 01 4042 (014042) - říjen 1981

Kuželový závit ventilů a lahví na plyny

190 Kč

ČSN 01 4050 (014050) - květen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance

440 Kč

ČSN 01 4051 (014051) - červenec 1989

Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný vícechodý

340 Kč

ČSN 01 4052 (014052) - duben 1966

Lichoběžníkový závit nerovnoramenný. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 01 4056 (014056) - prosinec 1956

Okulárový závit. Rozměry

65 Kč

ČSN 01 4060 (014060) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 01 4061 (014061) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitu elektrolyticky vyloučenými kovovými povlaky

125 Kč

ČSN 01 4062 (014062) - září 1975

Povrchová úprava závitových součástí difuzním chromováním

125 Kč

ČSN 01 4090 (014090) - březen 1976

Doporučené průměry vrtáků pro závity matic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.83t

255 Kč

ČSN 01 4090-2 (014090) - duben 1964

Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů

125 Kč

ČSN 02 1065 (021065) - březen 1953

Šrouby a matice. Lícování závitu

32 Kč

ČSN 25 4005 (254005) - srpen 1989

Kalibry na válcové závity. Druhy

340 Kč

ČSN 25 4013 (254013) - září 1987

Závitové kalibry. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 25 4015 (254015) - červenec 1982

Mezní závitové kalibry pro trubkový válcový závit. Funkční rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.87t

382 Kč

ČSN 25 4017 (254017) - září 1994

Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný jednoduchý. Úchylky

230 Kč

ČSN 25 4018 (254018) - prosinec 1983

Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný. Funkční rozměry

340 Kč

ČSN 25 4050 (254050) - únor 1986

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4055 (254055) - únor 1986

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4056 (254056) - únor 1986

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro dobrý pevný závitový kroužek. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4059 (254059) - únor 1986

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení dobrého pevného závitového kroužku. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4065 (254065) - únor 1986

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4066 (254066) - únor 1986

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkový pevný závitový kroužek. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4069 (254069) - únor 1986

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení zmetkového pevného závitového kroužku. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4075 (254075) - srpen 1987

Mezní závitové trny. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4080 (254080) - srpen 1987

Dobré pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4081 (254081) - srpen 1987

Minimální a maximální porovnávací trny pro dobré pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4084 (254084) - srpen 1987

Porovnávací trny opotřebení dobrých pevných závitových kroužků. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4090 (254090) - srpen 1987

Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4091 (254091) - srpen 1987

Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkové pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4094 (254094) - srpen 1987

Porovnávací trny opotřebení zmetkových pevných závitových kroužků. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4100 (254100) - březen 1964

Závitová měřidla. Přehled mezních závitových kalibrů pro závit metrický, Whitworthův a trubkový válcový

190 Kč

ČSN 25 4101-1 (254101) - březen 1964

Závitová měřidla. Mezní závitové kalibry. Technické předpisy

340 Kč

ČSN 25 4101-2 (254101) - duben 1959

Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity

190 Kč

ČSN 25 4101-3 (254101) - duben 1959

Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity

125 Kč

ČSN 25 4101-4 (254101) - červenec 1960

Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity

125 Kč

ČSN 25 4103-1 (254103) - březen 1964

Závitová měřidla. Profil závitu kalibrů

125 Kč

ČSN 25 4103-4 (254103) - červenec 1960

Závitová měřidla. Profil závitu kalibrů. Závit oblý

65 Kč

ČSN 25 4105-1 (254105) - březen 1964

Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky

340 Kč

ČSN 25 4105-2 (254105) - duben 1959

Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky

350 Kč

ČSN 25 4105-4 (254105) - červenec 1960

Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky

125 Kč

ČSN 25 4106-1 (254106) - březen 1964

Závitová měřidla. Přejímací závitové kalibry. Mezní úchylky

230 Kč

ČSN 25 4107 (254107) - listopad 1982

Kalibry pro kuželový závit ventilů a láhví na plyny. Rozměry a tolerance

340 Kč

ČSN 25 4108 (254108) - duben 1969

Měření závitů měřicími drátky

340 Kč

ČSN 25 4170 (254170) - březen 1963

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 7/8"

340 Kč

ČSN 25 4171 (254171) - březen 1963

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou. Trubkový závit válcový G 1" až G 3 1/2"

32 Kč

ČSN 25 4172 (254172) - březen 1963

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4173 (254173) - březen 1963

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou. Trubkový závit válcový G 1" až G 3 1/2"

32 Kč

ČSN 25 4174 (254174) - březen 1963

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4180 (254180) - březen 1963

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Dobrá strana. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4181 (254181) - březen 1963

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Trubkový závit válcový G 1" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4182 (254182) - březen 1963

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Trubkový závit válcový G 1" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4183 (254183) - březen 1963

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4184 (254184) - březen 1963

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4185 (254185) - březen 1963

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana. Závit trubkový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4186 (254186) - březen 1963

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

32 Kč

ČSN 25 4187 (254187) - březen 1963

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2"

65 Kč

ČSN 25 4188 (254188) - září 1964

Závitová měřidla. Mezní závitové třmenové kalibry. Trubkový závit válcový G 1/8" až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4200-1 (254200) - leden 1961

Závitová měřidla. Přehled mezních závitových kalibrů. Závit oblý a lichoběžníkový

65 Kč

ČSN 25 4250 (254250) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné prům. 8 až 30 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4251 (254251) - leden 1961

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou prům. 32 až 100 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4252 (254252) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4253 (254253) - leden 1961

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou prům. 32 až 100 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4254 (254254) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4260 (254260) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana prům. 8 až 100 mm. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4261 (254261) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4262 (254262) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4263 (254263) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4264 (254264) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4265 (254265) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Zmetková strana prům. 8 až 100 mm. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4266 (254266) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4267 (254267) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4610 (254610) - prosinec 1957

Závitová měřidla. Měřicí drátky

125 Kč

ČSN 25 4617 (254617) - prosinec 1953

Závitová měřidla. Závěsný štítek pro měřicí drátky

32 Kč

ČSN 25 4618 (254618) - prosinec 1953

Závitová měřidla. Držák měřicích drátků (nástavek mikrometru)

32 Kč