ICS 21.040 - Závity

ČSN 01 4004 (014004) - prosinec 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.94, Z2 12.21t

380 Kč

ČSN 01 4005 (014005) - leden 1961

Drsnost povrchu závitů

65 Kč

ČSN 01 4031 (014031) - říjen 1981

Závity bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny

65 Kč

ČSN ISO 228-2 (014033) - srpen 1993

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 7.03t

294 Kč

ČSN 01 4037 (014037) - květen 1991

Základní pravidla zaměnitelnosti. Oblé závity

230 Kč

ČSN 01 4042 (014042) - říjen 1981

Kuželový závit ventilů a lahví na plyny

190 Kč

ČSN 01 4050 (014050) - květen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance

440 Kč

ČSN 01 4051 (014051) - červenec 1989

Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný vícechodý

340 Kč

ČSN 01 4052 (014052) - duben 1966

Lichoběžníkový závit nerovnoramenný. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 01 4056 (014056) - prosinec 1956

Okulárový závit. Rozměry

65 Kč

ČSN 01 4060 (014060) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 01 4061 (014061) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitu elektrolyticky vyloučenými kovovými povlaky

125 Kč

ČSN 01 4062 (014062) - září 1975

Povrchová úprava závitových součástí difuzním chromováním

125 Kč

ČSN 01 4090 (014090) - březen 1976

Doporučené průměry vrtáků pro závity matic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.83t

255 Kč

ČSN 01 4090-2 (014090) - duben 1964

Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů

125 Kč

ČSN 02 1065 (021065) - březen 1953

Šrouby a matice. Lícování závitu

32 Kč

ČSN 25 4050 (254050) - únor 1986

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4055 (254055) - únor 1986

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4065 (254065) - únor 1986

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4075 (254075) - srpen 1987

Mezní závitové trny. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4108 (254108) - duben 1969

Měření závitů měřicími drátky

340 Kč
foo