ČSN P ENV 1994-1-2 (732089) Zrušená norma

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1994-1-2 v anglické verzi včetně její opravenky AC1:1995. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, část 1.2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru a Národní aplikační dokument (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh konstrukcí stavěných v České republice. ENV 1994-1-2, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li EN převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1994-1-2 jako alternativního předpisu k ČSN 73 2089 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 4 je určen pro návrh spřažených konstrukcí a prvků pozemního a inženýrského stavitelství. Spřažené konstrukce a prvky jsou vyrobeny z konstrukční oceli a železového nebo předpjatého betonu spojených tak, aby společně přenášely příslušné zatížení. Tento Eurokód se týká pouze požadavků únosnosti, použitelnosti a životnosti konstrukcí. Ostatní požadavky, jako např. na tepelné či zvukové izolace, se v Eurokódu neuvádějí. Rozsáhlý návrh normy (93 stran) normalizuje základní zásady, vlastnosti materiálu, navrhování konstrukcí na účinky požáru a konstrukční detaily. V přílohách A až H některé zjednodušené vztahy, postupy, výpočty, v neposlední řadě text Českého národního aplikačního dokumentu. ČSN P ENV 1994-1-2 (73 2089) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN P ENV 1994-1-2 (732089)
Katalogové číslo 19868
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963198682
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1994-1-2 (731470)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)