Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1994-1-2 (732089) Zrušená norma

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1994-1-2 v anglické verzi včetně její opravenky AC1:1995. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, část 1.2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru a Národní aplikační dokument (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh konstrukcí stavěných v České republice. ENV 1994-1-2, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li EN převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1994-1-2 jako alternativního předpisu k ČSN 73 2089 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 4 je určen pro návrh spřažených konstrukcí a prvků pozemního a inženýrského stavitelství. Spřažené konstrukce a prvky jsou vyrobeny z konstrukční oceli a železového nebo předpjatého betonu spojených tak, aby společně přenášely příslušné zatížení. Tento Eurokód se týká pouze požadavků únosnosti, použitelnosti a životnosti konstrukcí. Ostatní požadavky, jako např. na tepelné či zvukové izolace, se v Eurokódu neuvádějí. Rozsáhlý návrh normy (93 stran) normalizuje základní zásady, vlastnosti materiálu, navrhování konstrukcí na účinky požáru a konstrukční detaily. V přílohách A až H některé zjednodušené vztahy, postupy, výpočty, v neposlední řadě text Českého národního aplikačního dokumentu. ČSN P ENV 1994-1-2 (73 2089) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN P ENV 1994-1-2 (732089)
Katalogové číslo 19868
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963198682
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1994-1-2 (731470)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy