ČSN EN 27828 (757703) Zrušená norma

Jakost vod. Metody odběrů biologických vzorků. Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou (ISO 7828:1985)

ČSN EN 27828 Jakost vod. Metody odběrů biologických vzorků. Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou (ISO 7828:1985)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27828:1994. Specifikuje vybavení a úkony při vzorkování makrozoobentosu ruční síťkou v mělkých vodách (až do hloubek kolem 1,5 m), které jsou dosažitelné buď broděním nebo ze břehu, případně z loďky. Popisované úkony jsou použitelné při odběru vzorků ze všech dosažitelných vodních habitatů v řekách, potocích, rybnících, ústích řek a při březích jezer. Poskytují data prezenci, absenci, diverzitě a relativní abundanci taxonů v závislosti na vynaloženém úsilí při vzorkování a použité velikosti síta. Normalizována je podstata metody odběru, která stanoví: "Vzorkování makrozoobentosu v mělkých, stojatých nebo tekoucích vodách se provádí ručním odběrem lehkou ruční síťkou." Normalizovány jsou zejména vybavení k odběru vzorků (kapitola 4), postup při odběru vzorků rukou v proudící mělké vodě, nohou v hlubší vodě a v pomalu proudící a stojaté vodě (kapitola 5) a dále hodnocení relativní abundance (kapitola 6) a konečně ověřovací metody (kapitola 7). Za pozornost stojí upozornění v úvodu ke kapitola 5, kde se mezi faktory, ovlivňujícími vzorkování citují i "bezpečné pracovní podmínky, tj. hloubka, rychlost proudu a stabilita dna. Nedoporučuje se pracovat osamoceně." Pro pochopení předmětu normy jsou významné tyto definice: Čl.2.2 Biotop: Oblast s jednotnými životními podmínkami, čl.2.3 Makrozoobentos: Bezobratlí živočichové snadno viditelní prostým okem (> 5mm), čl.2.4 Taxony: Taxonomické jednotky, např. čeledi (vodních živočichů, tvořících makrozoobentos). Za pozornost stojí i informativní národní příloha NA, kde se cituje část metodického pokynu pro způsob odběru vzorků. ČSN EN 27828 (75 7703) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 27828 (757703)
Katalogové číslo 19689
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963196893
Norma byla zrušena k 1. 2. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 10870 (757703)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)