ČSN EN ISO 4622 (673058) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Tlaková zkouška stohovatelnosti (ISO 4622:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 4622:1994. Je jednou z řady norem týkajících se vzorkování a zkoušení nátěrových hmot a podobných produktů. Stanoví zkušební postup, kterým lze určit, zda za normalizovaných podmínek jednovrstvý nátěr nebo vícevrstvý systém z nátěrových hmot nebo podobných produktů po stanovené době zasychání je dostatečně zaschlý, aby nedošlo k poškození, když dva natřené povrchy, nebo když jeden natřený povrch a druhý nějaký jiný povrch, jsou na sebe položeny při současném působení tlaku. Metoda stimuluje podmínky při stohování natřených předmětů ve vrstvách nad sebou. ČSN EN ISO 4622 (67 3058) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN ISO 4622 (673058)
Katalogové číslo 19836
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963198361
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 9117-2 (673057)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)