ČSN EN 463 (832720) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda. Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (Jet test)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 463:1994. Specifikuje metody pro určení odolnosti protichemických ochranných oděvů proti pronikání proudu kapaliny. Norma je použitelná pro oděvy, které se mohou sestávat z jedné nebo více součástí, a které jsou určeny k použití tam, kde je riziko expozice silným proudem kapalné chemikálie. Dále pro oděvy, které jsou deklarovány jako odolné vůči průniku za podmínek, požadujících úplné zakrytí těla, ale kde není požadováno použití plynotěsného oděvu. Není použitelná pro průnik kapalných chemikálií materiálem, ze kterého je oděv vyroben. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Proud (paprsek) vody, obsahující stopy fluorescenční nebo viditelné barvy, je nasměrován za stanovených podmínek na protichemický ochranný oděv, který je oblečený na zkušební figuríně nebo zkušební osobě. Prohlídkou vnitřního povrchu obleku a vnějšího povrchu absorpčního obleku, který je oblečený pod ním lze identifikovat všechna místa vnitřních netěsností." Postup zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 463 (83 2720) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 463 (832720)
Katalogové číslo 19685
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963196855
Norma byla zrušena k 1. 4. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 17491-3 (832720)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)