ČSN ISO 31-8 (011300) Zrušená norma

Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

ČSN ISO 31-8 Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí názvy a značky veličin a jednotek fyzikální chemie a molekulové fyziky. Podle potřeby jsou uvedeny také převodní činitele.
Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a, ve většině případů, s definicemi. Definice jsou uvedeny pouze pro identifikaci.
Normativní příloha A uvádí názvy a značky chemických prvků, příloha B uvádí značky chemických prvků a nuklidů a příloha C definuje pH.

ISO 31-8 je jednou z částí mezinárodní normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části:

Část 0 Všeobecné zásady
Část 1 Prostor a čas
Část 2 Periodické a příbuzné jevy
Část 3 Mechanika
Část 4 Teplo
Část 5 Elektřina a magnetismus
Část 6 Světlo a příbuzná elektromagnetická záření
Část 7 Akustika
Část 8 Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Část 9 Atomová a jaderná fyzika
Část 10 Jaderné reakce a ionizující záření
Část 11 Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice
Část 12 Podobnostní čísla
Část 13 Fyzika pevných látek

Označení ČSN ISO 31-8 (011300)
Katalogové číslo 19393
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963193939
Změny a opravy Amd.1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 80000-9 (011300)
Tato norma nahradila ČSN 01 1307 (011307) z září 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)