ČSN EN 23015 (656160) Zrušená norma

Ropné výrobky. Stanovení teploty vylučování parafínů (ISO 3015:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 23015:1994. V předmluvě je uvedeno toto: Varování: Při práci podle této mezinárodní normy mohou být použity nebezpečné látky, pracovní postupy a přístroje. Tato norma neupozorňuje na všechna nebezpečí, která jsou spojena s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, aby předem zavedl přiměřená opatření a zajistil použitelnost omezujícími předpisy. Norma specifikuje metodu stanovení teploty vylučování parafínů (TVP) ropných výrobků, které jsou ve vrstvě 40 mm průhledné a jejich hodnota TVP je nižší než 49 °C. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek se stejnoměrně ochlazuje a pozoruje se v pravidelných teplotních intervalech. Teplota, při které je poprvé zpozorován zákal u dna zkušební nádoby se udává jako TVP." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. Kromě úvodního upozornění neobsahuje norma žádné další, přesněji specifikované požadavky na ochranu zdraví. ČSN EN 23015 (65 6160) byla vydána v červnu 1996. Nahradila ČSN 65 6160 z 25.1.1961.

Označení ČSN EN 23015 (656160)
Katalogové číslo 19330
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963193304
Norma byla zrušena k 1. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3015 (656160)
Tato norma nahradila ČSN 65 6160 (656160) z srpna 1961
Dostupnost skladem (tisk na počkání)