ICS 75.080 - Ropné produkty obecně

ČSN ISO 1998-1 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

340 Kč

ČSN ISO 1998-5 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce

230 Kč

ČSN ISO 1998-6 (656000) - srpen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření

440 Kč

ČSN ISO 1998-7 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny

190 Kč

ČSN ISO 1998-99 (656000) - červen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 (656003) - srpen 2020 nové vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

590 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003) - srpen 2020 nové vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-3 (656003) - srpen 2020

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - květen 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků

550 Kč

ČSN EN ISO 3171 (656006) - listopad 1999

Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20764 (656008) - červen 2004

Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3838 (656010) - listopad 2004 aktuální vydání

Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

340 Kč

ČSN EN ISO 3675 (656011) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

230 Kč

TNI CEN/TR 15138 (656014) - září 2007

Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí

230 Kč

ČSN EN ISO 1516 (656016) - říjen 2002

Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1523 (656017) - říjen 2002

Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - říjen 2015 aktuální vydání

Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

350 Kč

ČSN EN ISO 14935 (656020) - prosinec 1998

Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN ISO 14935 (656020) - listopad 2020 nové vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15029-1 (656021) - srpen 2000

Ropa a ropné výrobky - Stanovení charakteristik zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin - Část 1: Doba plamenného hoření - Metoda trysky vytvářející dutý kužel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14832 (656024) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14833 (656025) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 6030 (656030) - květen 1983

Ropa. Metóda stanovenia obsahu chloridov

230 Kč

ČSN EN 15944 (656031) - duben 2011

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14077 (656032) - červen 2004

Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16591 (656034) - květen 2011

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591:2010)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8754 (656035) - leden 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14596 (656036) - březen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14597 (656037) - září 1999

Ropné výrobky - Stanovení vanadu a niklu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13131 (656038) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení niklu a vanadu atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 241 (656039) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení sodíku atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

440 Kč

ČSN EN ISO 6245 (656063) - červenec 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení popela

190 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - únor 2017 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - září 2013 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

340 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou

190 Kč

ČSN ISO 6618 (656070) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor

230 Kč

ČSN 65 6073 (656073) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem

125 Kč

ČSN 65 6074 (656074) - září 2006

Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy

125 Kč

ČSN EN ISO 2160 (656075) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

230 Kč

ČSN ISO 2049 (656076) - srpen 2006

Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM)

190 Kč

ČSN EN ISO 3016 (656078) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti

230 Kč

ČSN 65 6079 (656079) - listopad 1982

Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě

230 Kč

ČSN 65 6080 (656080) - leden 1983

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

190 Kč

ČSN EN ISO 10370 (656090) - duben 2015 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda

230 Kč

ČSN EN ISO 20823 (656095) - březen 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - březen 2007

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - březen 2007

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - únor 2009

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - březen 2016

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - říjen 2020 nové vydání

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

440 Kč

ČSN EN 14331 (656139) - říjen 2004

Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - září 2007

Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem

230 Kč

ČSN EN ISO 22995 (656154) - prosinec 2019

Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 3015 (656160) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu

230 Kč

ČSN 65 6180 (656180) - září 2006 aktuální vydání

Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu

190 Kč

ČSN EN ISO 12205 (656183) - srpen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů

190 Kč

ČSN EN 12766-1 (656205) - červen 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

350 Kč

ČSN EN 12766-2 (656205) - září 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

340 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - říjen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN ISO 6615 (656210) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - květen 2018 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

340 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - leden 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.99t

250 Kč

ČSN ISO 2909 (656218) - květen 2004

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

ČSN 65 6219 (656219) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací

125 Kč

ČSN 65 6220 (656220) - srpen 1984

Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru

230 Kč

ČSN ISO 6614 (656229) - prosinec 2006

Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)

190 Kč

ČSN 65 6230 (656230) - září 2006 aktuální vydání

Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla

125 Kč

ČSN 65 6231 (656231) - srpen 2006 aktuální vydání

Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu

125 Kč

ČSN 65 6234 (656234) - srpen 1984

Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici

190 Kč

ČSN 65 6235 (656235) - září 1983

Oleje. Stanovení oxidační stálosti

230 Kč

ČSN 65 6236-1 (656236) - květen 1991

Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti

125 Kč

ČSN 65 6239 (656239) - září 1988

Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi

125 Kč

ČSN ISO 7120 (656249) - červenec 2007

Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody

230 Kč

ČSN 65 6250 (656250) - duben 1987

Ropné výrobky. Stálost emulze

65 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - duben 2016 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor

230 Kč

ČSN EN 14639 (658004) - květen 2006

Surový dehet a surový benzol - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - leden 2014 aktuální vydání

Zkouška trvalého hoření kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč