ČSN 65 6235 (656235)

Oleje. Stanovení oxidační stálosti

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3657-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo 6 článků. Poslední z nich (čl. 06) upozorňuje na to, že při všech stanoveních je nutné dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích a ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. provozovny a sklady." Norma RVHP platí pro minerální a syntetické oleje bez přísad i s přísadami. Metoda je založena na oxidaci zkoušeného oleje vzduchem nebo kyslíkem v přítomnosti katalyzátoru nebo bez něho při dané teplotě po danou dobu. Stabilita proti oxidaci je charakterizována změnami fyzikálních a/nebo fyzikálně-chemických, a chemických parametrů. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 65 6235 byla schválena 6.9.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984. Nahradila ČSN 65 6235 z 9.2.1977.

Označení ČSN 65 6235 (656235)
Katalogové číslo 30127
Cena 230 Kč230
Datum schválení 6. 9. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963301273
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 62 35
  • ČSN 656235
  • ČSN 65 62 35 : 1983
  • ČSN 656235:1983
  • ČSN 65 6235:1983