ČSN 65 6239 (656239)

Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení emulzí emulgačních olejů a maziv klasického složení (bez syntetických složek), které i s vodou tvoří emulze typu olej ve vodě a používají se jako pomocné prostředky při obrábění. Není vhodná pro polosyntetické emulgační oleje vytvářející mikroemulze. Podstata zkoušky: Do emulze se přidá koncentrovaná kyselina chlorovodíková a obsah baňky se protřepe. V hrdle baňky se přečtě objem vyloučeného oleje. Norma v čl. 2 umožňuje sledování změn emulzí připravených v provozu jako pomocný prostředek při obrábění. Neupozorňuje však na možnou souvislost nalezených změn s hygienickou závadností emulze. Nezabývá se tedy možným poškozením zdraví z těchto emulzí. V souvisících předpisech cituje ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, avšak v textu neupozorňuje na nutnost zachovávat tyto předpisy při provádění zkoušky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 65 6239 byla schválena 23.9.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 65 6239 z 4.1.1959.

Označení ČSN 65 6239 (656239)
Katalogové číslo 30131
Cena 125 Kč125
Datum schválení 23. 9. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963301310
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 62 39
  • ČSN 656239
  • ČSN 65 62 39 : 1988
  • ČSN 656239:1988
  • ČSN 65 6239:1988