ČSN EN 60821 (369360) Zrušená norma

IEC 821 VMEbus. Mikroprocesorová systémová sběrnice pro data o 1 bytu až 4 bytech (mod IEC 821:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 60821:1994, IEC 821 VMEbus - Mikroprocesorová systémová sběrnice pro data o 1 bytu až 4 bytech (IEC 821:1991, mod) včetně její technické opravy: 1994 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 60821 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 60821 (36 9360) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 60821 (369360)
Katalogové číslo 19664
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963196640
Změny a opravy Z1 2.00t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)