ČSN EN 1094-1 (726080) Aktuální vydání

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků

ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma definuje termíny pro žárovzdorné materiály a výrobky, které jsou klasifikovány jako vysokoteplotní izolační vlna (HTIW). Stanovuje rovněž klasifikaci žárovzdorných izolačních výrobků vyrobených z HTIW a postupy na stanovení tloušťky, objemové hmotnosti, vratné deformace, trvalých délkových změn, pevnosti v tahu, vlhkosti a obsahu organických složek HTIW výrobků. Norma se vztahuje na HTIW volnou vlnu, rohože, plsti, nejehlované rohože, desky, tvarovky a papíry, nevztahuje se na výrobky dodávané ve vlhkém stavu.

Označení ČSN EN 1094-1 (726080)
Katalogové číslo 82716
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963827162
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1094-7 (726080) z června 1996
ČSN EN 1094-1 (726080) z května 1998
ČSN EN 1094-3 (726080) z ledna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1094-2 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

ČSN EN 1094-4 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační. Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků

ČSN EN 1094-6 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků