ČSN EN 1094-2 (726080)

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1094-2:1998. Evropská norma EN 1094-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 2245:1990 byl schválen CEN jako evropská norma se společně dohodnutými modifikacemi. Tato evropská norma (ČSN) EN 1094 sestává z následujících částí: Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků, Část 2: Klasifikace tvarových výrobků, Část 3: Klasifikace keramických vláknitých výrobků (ENV), Část 4: Stanovení objemové hmotnosti, Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena u tvarových výrobků, Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků a Část 7: Metody zkoušení keramických vláknitých výrobků (ENV). Tato druhá část evropské normy stanovuje klasifikaci žárovzdorných výrobků tvarových izolačních na základě stanovení trvalých délkových změn v žáru a obsahuje druhotné třídění na základě objemové hmotnosti s ohledem na žárovzdorné výrobky s vyšší pórovitostí (třída L). Nevztahuje se na keramické vláknité výrobky. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Klasifikace a kapitolu 5 - Označování. ČSN EN 1094-2 (72 6080) byla vydána v červenci 1999. Nahradila ČSN ISO 2245 (72 6012) z prosince 1993 a ČSN 72 6002 z února 1993.

Označení ČSN EN 1094-2 (726080)
Katalogové číslo 56364
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963563640
Tato norma nahradila ČSN ISO 2245 (726012) z prosince 1993
ČSN 72 6002 (726002) z února 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1094-1 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků

ČSN EN 1094-4 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační. Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků

ČSN EN 1094-6 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků