ČSN ISO 9886 (833559) Zrušená norma

Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 9886:1992. Popisuje metody měření a interpretace následujících fyziologických parametrů: teploty tělesného jádra, teplot kůže, srdeční frekvence, ztráty tělesné hmotnosti. Volba měřených proměnných a použitých technik je v kompetenci osob odpovědných za zdraví zaměstnanců. Tyto osoby budou muset vzít v úvahu nejen povahu tepelných podmínek, ale také stupeň přijatelnosti těchto technik pro zúčastněné zaměstnance. Je třeba zdůraznit, že přímá měření na jednotlivých osobách je možné provádět jen za dvou podmínek: jestliže byla osoba plně informována o diskomfortu a možném riziku spojeném s měřící technikou a vyslovila svůj svobodný souhlas s takovým měřením; jestliže měření není pro vyšetřovanou osobu spojeno s rizikem, které je nepřijatelné z hlediska obecného nebo specifického etického kodexu. Definuje podmínky, které je nutno splnit pro zajištění přesnosti údajů získaných různými metodami. Informativní příloha A obsahuje porovnání fyziologických metod pro hodnocení tepelné zátěže. Měřící techniky (metody měření) jsou popsány v informativní příloze B. Mezní hodnoty fyziologických parametrů tepelné zátěže jsou obsaženy v informativní příloze C. ČSN ISO 9886 (83 3559) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 9886 (833559)
Katalogové číslo 19625
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963196251
Změny a opravy Z1 7.01t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 9886 (833559)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)