ČSN ISO 5666-3 (757438) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Metoda po mineralizaci borem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5666-3:1984. Má tři části: část 1 specifikuje metodu po mineralizaci manganistanem a peroxodisíranem, část 2 specifikuje metodu po mineralizaci ultrafialovým zářením a část 3 specifikuje metodu po mineralizaci bromem. Tato třetí část ISO 5666 specifikuje stanovení veškeré rtuti metodou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie v málo mineralizovaných vodách i solankách (salinových vodách), pitných aj. vodách, které obsahují nízké koncentrace organických látek. Metodou je možno stanovit rtuť v koncentracích od 0,02 µg.l-1. Za optimálních přístrojových podmínek (minimální šum základny přístroje, výbojka vysoké spektrální čistoty a chemikálie s velmi nízkým obsahem rtuti) dosahuje mez detekce hodnoty až 0, 05 µg.l-1. Metodu není možno používat tam, kde objem přidávaného bromu nestačí k oxidaci organických látek ve zkoušeném objemu vzorku. Normalizována je podstata zkoušky, její postup je podrobně popsán. ČSN ISO 5666-3 (75 7438) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 5666-3 (757438)
Katalogové číslo 19747
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963197470
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)