ČSN EN 24869-3 (011640) Zrušená norma

Akustika. Chrániče sluchu. Část 3: Zjednodušená metoda měření vložného útlumu mušlových chráničů sluchu pro účely kontroly jakosti (ISO/TR 4869-3:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu měření vloženého útlumu chráničů sluchu mušlového typu pro účely kontroly jakosti. Metoda může být také užita ke zkoumání výrobního rozptylu charakteristik chráničů a ke zkoumání změn charakteristik vlivem stárnutí chrániče. V normě je také stanovena metoda přítlačné síly, protože tato síla ovlivňuje akustické charakteristiky chrániče.
Metoda uvedená v normě není určena k tomu, aby představovala základní zkoušku pro účely typového schvalování. Údaje získané touto metodou nejsou takového charakteru, aby byly uváděny jako reprezentativní pro skutečný útlum mušlových chráničů sluchu, nebo pro ochranu poskytovanou mušlovými chrániči.
V informativní příloze A je akustický zkušební přípravek užitý jako směrový mikrofon.

Označení ČSN EN 24869-3 (011640)
Katalogové číslo 19642
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963196428
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 4869-3 (011640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)