ČSN EN 482 (833625) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 482:1994. Uvádí všeobecné požadavky na postupy pro stanovení koncentrace chemických látek v ovzduší na pracovišti. Tyto požadavky platí pro všechny tyto měřicí postupy bez ohledu na chemické složení nebo fyzikální stavovou formu (plyn, pára, aerosol) chemické látky a bez ohledu na metodu odběru vzorků nebo analýzy. Tato norma platí pro všechny fáze měřicího postupu včetně přepravy a skladování vzorků, pokud je to vhodné. Platí pro měřicí postupy s oddělenými fázemi odběru vzorků a jejich analýzy, ale také pro měřicí přístroje s přímou indikací výsledku měření. Pro účely této normy se používají následující definice: Čl.3.3 Chemická látka: Kterýkoliv chemický prvek nebo sloučenina jednotlivě nebo ve směsi, vyskytující se v přírodě nebo jako výsledek pracovní činnosti, nezávisle na tom, zde jsou vyráběny záměrně nebo neúmyslně a zda jsou nebo nejsou na trhu. Poznámka: Tato definice je převzata z návrhu Evropské směrnice. Čl 3.4 (Inhalační) expozice: Přítomnost chemické látky ve vzduchu vdechovaném nějakou osobou. Čl.3.5 Mezní hodnota: Referenční číslo pro koncentraci chemické látky v ovzduší. Poznámka: Mezní hodnoty se vztahují většinou ve vztahu k denní pracovní době 8 h, mohou však být stanoveny i pro kratší časový interval nebo pro koncentrační špičky. Mezní hodnoty pro plyny a páry se udávají buď jako objemová koncentrace v jednotkách ml.m-3 (ppm V/V), nezávislá na okamžité teplotě a tlaku, nebo jako koncentrace hmotnosti na objem v jednotkách mg.m-3 při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa, na těchto veličinách závislá. Mezní hodnoty pro aerosoly se udávají v mg.m-3 a jejich násobcích pro skutečné podmínky prostředí (teplota, tlak) na pracovišti. Mezní hodnoty pro vlákna se udávají v počtu vláken.m -3 nebo vláken.cm-3 pro skutečné podmínky prostředí (tepla, tlak) na pracovišti. Normalizovány jsou následující kapitoly: 4 - Klasifikace, 5 - Požadavky na postup, 6 - Metody zkoušení, 7 - Protokol o zkoušení. Jde o zcela základní hygienickou normu. ČSN EN 482 (83 3625) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 482 (833625)
Katalogové číslo 19623
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963196237
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN 482 (833625)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)