ČSN (normy i změny) z února 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 605-2 (010644) - únor 1996

Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

340 Kč

ČSN IEC 1160/změna A1 (010678) - únor 1996

Oficiální přezkoumání návrhu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6433/změna Z1 (013108) - únor 1996

Technické výkresy. Odkazy na části výrobku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5455/změna Z1 (013112) - únor 1996

Technické výkresy. Měřítka

32 Kč

ČSN ISO 9222-1/změna Z1 (013235) - únor 1996

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady

32 Kč

ČSN ISO 9222-2/změna Z1 (013235) - únor 1996

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování

32 Kč

ČSN ISO 6196-1 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 1: Obecné termíny

230 Kč

ČSN ISO 6196-2 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování

190 Kč

ČSN ISO 6196-5 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola

230 Kč

ČSN ISO 6196-6 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 6: Přístroje

340 Kč

ČSN ISO 6196-7 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 7: Mikrografie ve zpracování dat

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 28738 (021715) - únor 1996

Spojovací součásti. Podložky pro čepy. Výrobní třída A (ISO 8738:1986)

125 Kč

ČSN ISO 4346 (024303) - únor 1996

Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky

65 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8172-1/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 1: Všeobecné zásady pro zkušební postupy (ISO 7539-1:1987)

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7539-2/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

32 Kč

ČSN ISO 7539-3/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

32 Kč

ČSN ISO 7539-4/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

32 Kč

ČSN ISO 7539-5/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

32 Kč

ČSN ISO 7539-6/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7539-7/změna Z1 (038172) - únor 1996

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 1837 (271901) - únor 1996

Zdvihací háky. Terminologie

125 Kč

ČSN 27 7005 (277005) - únor 1996 aktuální vydání

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakladače. Základní parametry

65 Kč

ČSN 27 7013/změna Z1 (277013) - únor 1996

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice

32 Kč

ČSN 27 7022 (277022) - únor 1996 aktuální vydání

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla. Metody výpočtu výkonnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

85 Kč

ČSN ISO 10264 (277909) - únor 1996

Stroje pro zemní práce. Uzamykatelné soustavy spouštění

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2076-1 +A1 (312311) - únor 1996

Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

190 Kč

ČSN EN 2076-2 (312314) - únor 1996

Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 2: Ingoty a kousky pro přetavování

125 Kč

ČSN EN 2063/změna Z2 (314900) - únor 1996

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Valivá ložiska pro draky letadel. Technická specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 2011/změna Z2 (314925) - únor 1996

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli průměrových řad 8 a 9. Rozměry a únosnosti

65 Kč

ČSN EN 2014/změna Z2 (314928) - únor 1996

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli průměrových řad 0 a 2. Rozměry a únosnosti

65 Kč

ČSN EN 2017/změna Z2 (314931) - únor 1996

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z korozivzdorné oceli průměrové řady 2. Rozměry a únosnosti

65 Kč

ČSN EN 2020/změna Z2 (314934) - únor 1996

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Soudečková ložiska jednořadá naklápěcí z korozivzdorné oceli průměrových řad 3 a 4. Rozměry a únosnosti

65 Kč

ČSN EN 2284 (318230) - únor 1996

Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině sírové

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-66 (345791) - únor 1996

Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994)

230 Kč

ČSN IEC 371-3-3 (346610) - únor 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.96t

157 Kč

ČSN EN 61100 (346701) - únor 1996

Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti

125 Kč

ČSN IEC 317-21/změna Z1 (347307) - únor 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-22/změna Z1 (347307) - únor 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-23/změna Z1 (347307) - únor 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-24/změna Z1 (347307) - únor 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 24: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 264-3-3/změna Z1 (347392) - únor 1996

Balení vodičů pro vinutí. Část 3-3: Cívky s kuželovým bubnem. Oddíl třetí: Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu

32 Kč

ČSN IEC 264-4-1/změna Z1 (347394) - únor 1996

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl první: Cívky z termoplastických materiálů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 304 (347701) - únor 1996

Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

125 Kč

ČSN IEC 372 (348113) - únor 1996

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.05t, Z2 4.05t

420 Kč

ČSN IEC 471 (348114) - únor 1996

Rozměry spojení vidlice a oka součástí izolátorového řetězce

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 803 (353890) - únor 1996

Doporučené rozměry zamačkávacích kleští s šestihrannými a čtyřhrannými čelistmi, zamačkávací tělíska, kalibry, zamačkávací trubička vnějšího vodiče a zamačkávací váleček vnitřního vodiče vysokofrekvenčních kabelů a konektorů

340 Kč

ČSN EN 60984 (359715) - únor 1996

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.99t, A1 4.03t, Oprava 1 8.07t, Oprava 2 8.07t, Oprava 3 8.07t

725 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1/změna Z1 (360600) - únor 1996

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60244-11 (367118) - únor 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM

340 Kč

ČSN EN 60244-12-2 (367119) - únor 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy

230 Kč

ČSN EN 61105 (368503) - únor 1996

Referenční pásky pro videomagnetofony

190 Kč

ČSN EN 60774-1 (368520) - únor 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm, typ VHS. Část 1: Standardní a kompaktní VHS

440 Kč

ČSN EN 60774-3 (368520) - únor 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS. Část 3: S-VHS

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8631 (369025) - únor 1996

Informační technika. Konstrukce programů a konvence pro jejich prezentaci

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9281-2 (369135) - únor 1996

Informační technika. Metody kódování obrázků. Část 2: Postupy pro registraci

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10538 (369136) - únor 1996

Informační technika. Řídicí funkce pro přenos textu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9545 (369222) - únor 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy

340 Kč

ČSN IEC 559 (369304) - únor 1996

Binární aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou pro mikroprocesorové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

262 Kč

ČSN ISO 6596-1 (369319) - únor 1996

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25-palcovém) pružném kazetovém disku, při použití dvoukmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu. Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

340 Kč

ČSN ISO 8063-1 (369346) - únor 1996

Zpracování informací. Výměna dat v zásobníku magnetické pásky o šířce 6,30 mm (0,25 in) používající záznam IMFM při 252 zm/mm (6 400 zm/in). Část 1: Mechanické, fyzikální a magnetické vlastnosti

440 Kč

ČSN ISO 8063-2 (369346) - únor 1996

Zpracování informací. Výměna dat v zásobníku magnetické pásky o šířce 6,30 mm (0,25 in) používající záznam IMFM při 252 zm/mm (6 400 zm/in). Část 2: Formát stopy a metoda záznamu pro výměnu dat v arytmickém režimu

190 Kč

ČSN ISO 8648 (369678) - únor 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systému. Vnitřní organizace síťové vrstvy

350 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5306 (395306) - únor 1996

Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2200-5 (462200) - únor 1996

Brambory. Část 5: Průmyslové brambory

65 Kč

ČSN 46 3150/změna Z3 (463150) - únor 1996

Zelenina čerstvá. Plodová zelenina

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 370 (490660) - únor 1996

Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 5523 (560297) - únor 1996

Tekuté ovocné a zeleninové výrobky. Stanovení obsahu oxidu siřičitého (Běžná metoda)

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 935 (588795) - únor 1996

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 2268 (681164) - únor 1996

Povrchově aktivní látky (neionogenní). Stanovení polyethylenglykolů a neionogenních aktivních látek (aduktů). Metoda podle Weibulla

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 5667-7 (757051) - únor 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

340 Kč

ČSN ISO 9390 (757406) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

125 Kč

ČSN EN ISO 5961 (757418) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

230 Kč

ČSN ISO 9297 (757420) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

125 Kč

ČSN ISO 11083 (757424) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

125 Kč

ČSN ISO 10359-1 (757430) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 6333 (757447) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN ISO 10530 (757475) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

190 Kč

ČSN ISO 8165-1 (757529) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

190 Kč

ČSN ISO 7875-2 (757535) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

190 Kč

ČSN ISO 10260 (757575) - únor 1996

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 415 (871513) - únor 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Názvy a definice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 253 (872005) - únor 1996

Navrhování zařízení (EE). Zemnění a propojování telekomunikačních zařízení v ústřednách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 381 (877550) - únor 1996

Telefonie pro sluchově postižené. Induktivní vazba mezi sluchátkem mikrotelefonu a sluchadlem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 155 (877552) - únor 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Zkoušky mezikoncových protokolů (zkoušení schopnosti vzájemného spojení)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 382 (877553) - únor 1996

Koncová zařízení (TE). Zdokonalená služba na videotexovém rozhraní člověk - stroj (VEMMI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 147 (878504) - únor 1996 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální hierarchie (SDH). Multiplexní struktura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 337 (878518) - únor 1996

Přenos a multiplexování (TM). Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle doporučení CCITT G.702

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 401 (879008) - únor 1996

Systémy rozhlasového vysílání. Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a stolní přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 8439 (975005) - únor 1996

Výměna dat. Návrh formulářů. Základní model

125 Kč