ČSN ISO 11083 (757424)

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

ČSN ISO 11083 Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 11083:1994. Specifikuje spektrofotometrickou metodu stanovení šestimocného chromu ve vodě. Metodu lze používat ke stanovení rozpuštěného chromu (VI) ve vodách, a to v koncentračním rozmezí od 0,05 mg.l-1 do 3 mg.l-1. Rozsah stanovení je možno rozšířit zředěním vzorku. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Po předběžné úpravě vzorku, jejímž účelem je stabilizovat přítomné oxidační stupně šestimocného a trojmocného chromu, reaguje chrom (VI) s 1,5- difenylkarbazidem za tvorby červenofialového chrom-1,5-difenylkarbazonového komplexu. Absorbance tohoto komplexu se měří při vlnové délce mezi 540 nm až 550 nm; přesná hodnota vlnové délky se uvede do zprávy o zkoušce." Postup zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 11083 (75 7424) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 11083 (757424)
Katalogové číslo 18953
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963189536
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 083
  • ČSN ISO 11083:1996
  • ČSN ISO 11 083:1996