ČSN EN 60244-11 (367118)

Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM

ČSN EN 60244-11 Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60244-11:1993. Stanovuje podrobné metody měření, vybrané a doporučené pro hodnocení základních parametrů a všeobecných vlastností rozhlasových převáděčů FM. Norma není závazná pro měření všech definovaných vlastností. Vhodná mohou být další dílčí měření. Jakákoliv další měření by měla být přednostně prováděna v souladu s odpovídajícími normami IEC nebo normami vydanými jinými mezinárodními subjekty. Mezní hodnoty přijatelných vlastností nejsou stanoveny, neboť jsou tyto hodnoty obvykle uváděny v technických podmínkách k zařízení nebo v požadavcích stanovených odpovědnými řídícími orgány. Norma se používá spolu s IEC 244-1 a IEC 244-1A (nyní jsou revidovány), které do 1.1.1996 nebyly převedeny do soustavy ČSN IEC, nebo ve spojení s budoucími vydáními těchto norem, které je nahradí. ČSN EN 60244-11 (36 7118) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 60244-11 (367118)
Katalogové číslo 18400
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963184005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60244-1 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů

ČSN EN 60244-10 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a předváděčů, využívající signálů měřicích řádků

ČSN EN 60244-13 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

ČSN EN 60244-14 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

ČSN EN 60244-15 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání

ČSN EN 60244-5 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

ČSN EN 60244-8 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů

ČSN EN 60244-9 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

ČSN EN 60244-12-1 (367119)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat

ČSN EN 60244-12-2 (367119)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy