ČSN ISO 6333 (757447)

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

ČSN ISO 6333 Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6333:1986. Specifikuje spektrofotometrickou metodu s formaldoximem pro stanovení veškerého manganu (rozpuštěného, nerozpuštěného a organicky vázaného) v povrchové a pitné vodě. Metodu lze použít ke stanovení koncentrací manganu od 0,01 mg.l-1 do 5 mg.l-1. Koncentrace větší než 5 mg.l-1 Mn se stanoví po vhodném zředění vzorku. O známých možných rušivých vlivech pojednává kapitola 8. Poznámka: Metodu nelze používat pro velmi znečištěné, např. průmyslové odpadní vody. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Ke zkoušenému objemu vzorku se přidá roztok formaldoximu. intenzita zbarvení oranžověčerveného komplexu se pak měří při vlnové délce asi 450 nm. Vzorek s manganem v nerozpuštěné nebo organicky vázané formě se předběžně upravuje převedením manganu na formu, která reaguje s formaldoximem. Komplex manganu s formaldoximem je stabilní v rozmezí hodnot pH od 9,5 do 10,5 a intenzita vzniklého zbarvení je úměrná koncentraci přítomného manganu. Závislost absorbance na koncentraci je lineární až do 5 mg.l-1. Maximální absorbance se dosahuje kolem 450 nm (specifický molární absorpční koeficient je 11.105l.mol.m-1)." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6333 (75 7447) byla vydána v únoru 1996. Nahradila oddíl b) části 21 ČSN 83 0520 z 31.5.1976 (Změna a - 4/1978), oddíl b) části 28 ČSN 83 0530 z 27.10.1978 a oddíl b) části 16 ČSN 83 0540 z 17.2.1984.

Označení ČSN ISO 6333 (757447)
Katalogové číslo 18954
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189543
Změny a opravy Oprava 1 3.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 6332 (757433)
Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem