ČSN ISO 6332 (757433)

Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

ČSN ISO 6332 Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 145 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6332:1988. Specifikuje fotometrickou metodu s 1,10 - fenatrolinem pro stanovení železa ve vodách a odpadních vodách. Postupy stanovení jsou popsány pro: a) veškeré železo (součet rozpuštěného a nerozpuštěného železa): 1) přímé stanovení; 2) stanovení po rozkladu; b) celkové rozpuštěné železo [součet rozpuštěného dvojmocného železa a trojmocného železa]; c) dvojmocné rozpuštěné železo. Postupy jsou přímo použitelné pro stanovení železa v koncentracích 0,01 mg.l-1 až 5 mg.l-1, vyšší koncentraci železa lze stanovit po vhodném zředění vzorku. Podstata zkoušky. Po přídavku roztoku 1,10-fenantrolinu ke zkoušenému objemu vzorku vznikne červenooranžový komplex vhodný k fotometrickému měření při vlnové délce kolem 510 nm. Při stanovení veškerého železa nebo celkového rozpuštěného železa se FeIII redukuje na FeII přídavkem hydroxylaminhydrochloridu. Za nepřítomnosti nerozpuštěného železa, oxidů nebo komplexů železa je nezbytná předúprava vzorku pro převedení těchto složek do roztoku Komplex FeII s 1,10-fenantrolinem je v rozmezí hodnot pH 2,5 až 9 stabilní a intenzita zbarvení je úměrná obsahu FeII. Závislost mezi koncentrací a absorbancí je do 5 mg.l-1 železa lineární. Absorpční maximum je okolo 510 nm (molární absorpční koeficient 11 . 103l.mol-1.cm-1). Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6332 (75 7433) byla vydána v únoru 1995. Nahradila fotometrické metody A a C v ČSN 83 0520 část 20 z 31.5.1976, v ČSN 83 0530 část 27 z 27.10.1978 a ČSN 83 0540 část 15 z 17.2.1984.

Označení ČSN ISO 6332 (757433)
Katalogové číslo 16987
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963169873
Změny a opravy Oprava 1 6.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 9297 (757420)
Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

ČSN ISO 6333 (757447)
Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem