ČSN EN 26360-2 +A1 (856032) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické rotační nástroje. Systém číselného kódování. Část 2: Tvar a zvláštní vlastnosti (ISO 6360-2:1986 + Amd1:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 26360-2:1991 včetně její změny A1:1991. ISO 6360 se skládá ze dvou částí: 1 - Všeobecné vlastnosti, 2 - Tvar a zvláštní vlastnosti. Norma určuje číselný kódovací systém pro všechny stomatologické rotační nástroje a pro některá příslušenství (např. šrouby), používaná spolu s nástroji. Tato druhá část ISO 6360 specifikuje tvary a zvláštní vlastnosti stomatologických rotačních nástrojů. Číselný kód podle této normy sestává z patnácti číslic, specifikujících například tvar a rozměry pracovní části nástroje. Úplný číselný kód specifikuje pouze jediný typ nástroje. Norma dále obsahuje klíč, umožňující rozumět onomu patnáctičíselnému kódu a ve formě tabulek obsahuje popis, obrázek a k nim přidružený číselný kód. Šest příkladů s použitím číselného kódu pro různé typy nástrojů jen uvedeno v příloze. ČSN EN 26360-2 + A1 (85 60321) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 26360-2 +A1 (856032)
Katalogové číslo 18450
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963184500
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 6360-2 (856032)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)