ČSN ISO 7875-2 (757535)

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

ČSN ISO 7875-2 Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7875:1984. ISO 7875 se člení na dvě části: Část 1: Spektrofotometrické stanovení aniontových PAL s methylenovou modří. Část 2: Stanovení neiontových PAL Dragendorffovým činidlem. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Povrchově aktivní látky se vytěsní vzduchem ze vzorku a jímají v octanu ethylnatém. Po odstranění octanu ethylnatého se neiontové PAL vysrážejí Dragendorffovým činidlem (KBiI4 + BaCl2 + kyselina octová). Sraženina se oddělí a rozpustí. Bismut se stanoví potenciometricky. Jeho koncentrace je ekvivalentní koncentraci neiontových PAL při titraci roztokem pyrrolidin-1-yl dithiokarboxylanu sodného. Alternativními metodami stanovení iontů bismutu jsou, mimo jiné, atomová absorpce a spektrofotometrie v ultrafialové oblasti spektra. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7875-2 (75 7535) byla vydána v únoru 1996. Nahradila oddíl B části 34 ČSN 83 0530 z 13.4.1979 a část 29 ČSN 83 0540 z 16.3.1987.

Označení ČSN ISO 7875-2 (757535)
Katalogové číslo 18986
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189864
Tato norma nahradila ČSN 83 0540-29 (830540) z března 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)