ČSN 46 3152 (463152) Zrušená norma

Lilek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-05:1988. Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996 závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Čl.2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996 závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro lilek odrůd (kultivarů) Solanum melongena L. var. esculentum, insanum a ovigerum, určený k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro lilek určený k průmyslovému zpracování. Podle tvaru se rozlišuje lilek podlouhlého a kulatého tvaru. V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje čl.2.1 (zezávazněný ministerstvem zdravotnictví) tyto: Minimální požadavky: "Lilek všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celý, zdravý, nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou potřebu, čerstvého vzhledu, pevný, čistý, v podstatě bez viditelných cizích látek, dostatečně vyvinutý, avšak bez vláknité nebo dřevnaté dužiny a bez nadměrně vyvinutých semen, s kalichem a stopkou, které mohou být i lehce poškozené, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Lilek musí být v takovém stavu, aby snesl přepravu a manipulaci a mohl být do místa určení doručen v odpovídající jakosti." Článek 5.2 zezávazněný ministerstvem zdravotnictví se týká balení: "Lilek musí být balen způsobem zajišťujícím jejich náležitou ochranu. Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté, nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se používat materiály, především papír, nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými. V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi." ČSN 46 3152 byla vydána v únoru 1996. Nahradila článek 4 ČSN 46 3150 z 11.3.1989.

Označení ČSN 46 3152 (463152)
Katalogové číslo 19114
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963191140
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 52
  • ČSN 463152
  • ČSN 46 31 52 : 1996
  • ČSN 463152:1996
  • ČSN 46 3152:1996