ČSN EN 379 (832431) Zrušená norma

Požadavky na ochranné svářečské filtry se spínaných světelným prostupem a ochranné svářečské filtry s dvojím světelným prostupem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 379:1994. Určuje požadavky na ochranné svářečské filtry, které automaticky spínají svůj světelný prostup z nižší hodnoty ("světlý" stav ochranného stupně) na vyšší hodnotu ("tmavý" stav ochranného stupně) v okamžiku zapálení svařovacího oblouku (označují se jako svářečské filtry se spínaným ochranným stupněm). Požadavky této normy se aplikují tehdy, jestliže se takový filtr používá pro nepřetržité sledování svařovacího procesu a jestliže se používá pouze v okamžiku zapálení oblouku. Norma také určuje požadavky na ochranné svářečské filtry, které mají oblasti s rozdílnou hodnotou světelného prostupu (označují se jako svářečské filtry s dvojím ochranným stupněm). Tyto filtry se používají v prostředcích pro ochranu očí pro svářeče (jak je určeno připravovanými normami) nebo jsou částí nějakého zařízení. S ohledem na relativně nové pojmy, uvádíme definice obou filtrů: Čl.3.1 Svářečský filtr se spínaným ochranným stupněm: Ochranný filtr, který při zapálení svařovacího oblouku automaticky přepíná ochranný stupeň z nižší hodnoty (světlý stav ochranného stupně) na vyšší hodnotu (tmavý stav ochranného stupně). Čl.3.2 Svářečský filtr s dvojím ochranným stupněm: Ochranný filtr s dvěma různými ochrannými stupni (světlé a tmavé pásmo), které jsou rozděleny maximálně do tří oblastí filtru. Světlé pásmo je určeno ke krátkodobému pohledu v okamžiku přikládání elektrody ke svařenci a zapálení. Tmavé pásmo je určeno ke sledování svářecího procesu. Norma se zabývá: požadavky, metodami zkoušení, značením a informacemi pro uživatele. ČSN EN 379 (83 2431) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 379 (832431)
Katalogové číslo 18992
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189925
Změny a opravy A1 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004
a nahrazena ČSN EN 379 (832431)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)