ČSN EN 378-1 (140647) Zrušená norma

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, třídění a kritéria volby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická norma, která splňuje splnění požadavků Směrnice 97/23/EC (tlaková zařízení), specifikuje bezpečnostní a environmentální požadavky na chladicí zařízení a tepelná čerpadla ve vztahu k základním požadavkům na tato zařízení, specifikuje terminologii, třídění a také kritéria, která je nutné respektovat při volbě zařízení pro konkrétní použití.
Tato technická norma tvoří Část 1 souboru norem, sestávajícího ze čtyř částí.
EN 378-1:2000 je do ČSN EN 378-1:2001 převzata překladem bez národních modifikací, nicméně do ní byly doplněny informativní národní poznámky na základě požadavků účastníků řešení.

Označení ČSN EN 378-1 (140647)
Katalogové číslo 61591
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2001
Datum účinnosti 1. 5. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963615912
Změny a opravy A1 7.04t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2008
a nahrazena ČSN EN 378-1 (140647)
Tato norma nahradila ČSN EN 378-1 (140647) z února 1996
ČSN 14 0646 (140646) z března 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-4 +A1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace