ČSN EN ISO 2871-1 (681163) Zrušená norma

Povrchově aktivní látky. Detergenty. Stanovení kationaktivní látky. Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností (ISO 2871-1:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 2871-1:1994. Tato část normy ISO 2871 předepisuje metodu stanovení kationaktivních látek s vysokou molekulovou hmotností jako jsou například: kvartérní amonné sloučeniny, u nichž každá ze dvou alkylových skupin obsahuje 10 nebo více atomů uhlíku, např. distearyl-dimethyl-amoniumchloridy nebo soli imidazolinu, u nichž jsou acylaminoethylenové a alkylové skupiny s dlouhým řetězcem substituovány v prvé případně v druhé pozici. Metoda je použitelná pro pevné látky nebo vodné roztoky aktivních látek. Není vhodná, jestliže jsou přítomny anionaktivní povrchově aktivní látky. Tato část normy se používá ve spojení s normou ISO 2271. ČSN EN ISO 2871-1 (68 1163) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN ISO 2871-1 (681163)
Katalogové číslo 18818
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963188188
Norma byla zrušena k 1. 8. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 2871-1 (681163)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 2871-2 (681163)
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500)