ČSN EN 21559 (856311) Zrušená norma

Stomatologie. Slitiny pro dentální amalgám (ISO 1559:1986)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21559:1991. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro slitiny složené především ze stříbra, cínu a mědi, které odpovídají požadavkům na složení, ve formě prášku nebo tablet, vhodných pro přípravu dentálního amalgámu. V normě je používána následující definice: Slitina pro dentální amalgám: Jakákoliv slitina v jemných částicích, skládající se převážně ze stříbra, cínu a mědi, která po smíchání se rtutí vytvoří dentální amalgám. V čl.4.1 - Chemické složení se v "podčlánku" 4.1.1 - Všeobecně stanoví: "Chemické složení slitiny musí odpovídat tabulce 1. Celkové znečištění ostatními neušlechtilými kovy nesmí přesáhnout 0,1 %."
Tabulka 1 - Požadavky na chemické složení
+---------------------------+
¦ Kov ¦ Obsah % (m/m) ¦
+-----------+---------------¦
¦ Stříbro ¦ 40 min. ¦
¦ Cín ¦ 32 max. ¦
¦ Měď ¦ 30 max. ¦
¦ Zinek ¦ 2 max. ¦
¦ Rtuť ¦ 3 max. ¦
+---------------------------+
Dále pak, v "podčlánku" 4.1.2 - Odchylky v chemickém složení se uvádí: "Jiné kovy, než kovy specifikované v 4.1.1 mohou nahradit část cínu a mědi za předpokladu, že výrobce předloží výsledky klinických a biologických zkoušek podle ISO/TR 7405 (v ČR do února 1996 nezavedena) jako důkaz, že užití těchto slitin s odlišným složením je v ústech bezpečné." Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 4 - Požadavky, kapitola 5 - Velikost vzorku, kapitola 6 - Zkušební metody, kapitola 7 - Balení, značení a návod k použití. V této poslední kapitole se uvádí, že návod musí obsahovat alespoň poměr hmotnosti slitiny a rtuti, popis zařízení pro míchání obsahu kapsle a - jestliže slitina obsahuje více než 0,01 % zinku - i upozornění, že "jestliže při míchání a kondenzaci takové slitiny bude přítomna vlhkost, bude amalgam z ní vyrobený vykazovat zvýšenou korozi a roztažnost." ČSN EN 21559 (856311) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 21559 (856311)
Katalogové číslo 18800
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963188003
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 1559 (856311)