ČSN IEC 554-2 +A1+A2 (346560) Zrušená norma

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 2: Metody zkoušek (obsahuje změny A1:1982 a A2:1984)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN IEC 554-2 +A1+A2 (346560)
Katalogové číslo 19012
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963190129
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN EN 60554-2 (346560)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60554-2 (346560)
Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560)
Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

ČSN IEC 554-3-1 (346560)
Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely