ČSN IEC 706-5 (010661) Zrušená norma

Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 5: Oddíl 4: Diagnostické zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje směrnice pro úvahy o aspektech testovatelnosti při návrhu a vývoji a napomáhá při stanovení efektivních testovacích postupů jako nedílné součásti provozu a údržby. Norma je použitelná pro všechny kategorie zařízení, i když mnohé popsané metody jsou vhodnější pro obor elektrotechniky a elektroniky. V normě jsou uvedeny odkazy na sledování podmínek.
Informativní příloha A obsahuje matematické pojmy v diagnostickém zkoušení a příloha B literaturu.

Označení ČSN IEC 706-5 (010661)
Katalogové číslo 19016
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963190167
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN EN 60706-5 (010665)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60706-2 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

ČSN EN 60706-3 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

ČSN EN 60706-5 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení