ČSN ISO 10048 (757526) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení dusíku. Katalytický rozklad po redukci. Devardovou slitinou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10048:1991. Specifikuje metodu stanovení dusíku přítomného ve vzorcích vody ve formě amonných iontů a amoniaku, dusitanů, dusičnanů a sloučenin organicky vázaného dusíku, které je možno za podmínek stanovení převést na amonné ionty. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Oxidované formy dusíkatých sloučenin se redukují Devardovou slitinou. Po odpaření téměř do sucha se veškeré sloučeniny dusíku převedou na síran amonný v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové a vysoké koncentrace síranu draselného, který se přidává ke zvýšení bodu varu směsi, a v přítomnosti mědi jako katalyzátoru. Přídavkem zásady se ze směsi uvolní amoniak, který se předestiluje do roztoku kyseliny borité s indikátorem. Amoniak se stanoví v destilátu buď odměrně standardním roztokem kyseliny, nebo spektrofotometricky při vlnové délce 655 nm." Postup zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 10048 (75 7526) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 10048 (757526)
Katalogové číslo 18957
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189574
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 048
  • ČSN ISO 10048:1996
  • ČSN ISO 10 048:1996