1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 124 (136301) Zrušená norma

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro poklopy a vtokové mříže určené pro zakrytí otvorů se světlým rozměrem do 1 000 mm umístěné v dopravních plochách.1) Tato norma neplatí pro zakrytí jímek, ani pro podlahové a střešní vpusti v budovách, které jsou uvedeny v prEN 1253. Norma určuje názvosloví, třídění, materiály, konstrukční zásady, zkoušení, označování a řízení jakosti poklopů a vtokových mříží.

1) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Dopravní plochou se rozumí v této normě pozemní komunikace, letištní plochy a další dopravní plochy pro provoz vozidel, cyklistů nebo chodců.

Označení ČSN EN 124 (136301)
Katalogové číslo 19246
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963192468
Změny a opravy Oprava 1 7.03t, Z1 12.15t
Norma byla zrušena k 31. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 124-1 (136301), ČSN EN 124-2 (136301), ČSN EN 124-3 (136301), ČSN EN 124-4 (136301), ČSN EN 124-5 (136301), ČSN EN 124-6 (136301)
Tato norma nahradila ČSN EN 124 (136301) z února 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)