Třída 1363 - Armatury kanalizační

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN EN 124-1 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

350 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku

350 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

350 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

440 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

440 Kč

ČSN EN 1433 (136302) - listopad 2003

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.05t, A1 2.06t

635 Kč

ČSN EN 13101 (136352) - červenec 2003

Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

370 Kč

ČSN EN 14396 (136353) - březen 2005 aktuální vydání

Žebříky pevně zabudované v šachtách

350 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

350 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

350 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - červen 2017 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody

190 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - listopad 2016 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

190 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - květen 2018 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

190 Kč

ČSN EN 1253-6 (136366) - srpen 2023 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm

340 Kč

ČSN EN 1253-7 (136366) - srpen 2023 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou s mechanickou zápachovou uzávěrkou

350 Kč

ČSN EN 1253-8 (136366) - prosinec 2023 nové vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou

350 Kč

ČSN EN 13564-1 (136370) - květen 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - listopad 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - březen 2005 aktuální vydání

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti

190 Kč

ČSN EN 12380 (136371) - září 2003

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody

340 Kč
foo