ČSN ISO 9390 (757406)

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

ČSN ISO 9390 Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9390:1990. Specifikuje spektrometrické stanovení boritanů ve vodě. Lze jí použít ke stanovení boritanů od 0,01 mg do 1 mg boru v litru. Pracovní rozsah lze rozšířit zředěním vzorku. Metoda je aplikovatelná na pitnou vodu a na málo znečištěné podzemní, povrchové a více mineralizované vody. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Azomethin-H, kondenzační produkt H-kyseliny (8-amino-naft-1-ol-3,6-disulfonová kyselina), se salicylaldehydem reagují s rozpuštěnými formami boritanů při pH asi 6. Vzniká žlutý komplex, který je vhodný k spektrometrickému měření v oblasti maximální absorpce v rozmezí od 410 nm do 420 nm." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 9390 (75 7406) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 9390 (757406)
Katalogové číslo 18972
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963189727
Dostupnost skladem (tisk na počkání)