ČSN EN 355 (832622) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 355:1992. Specifikuje požadavky, zkušební metody, návody k používání, značení a balení tlumičů pádu. Tlumiče pádu jsou podle této normy používány v systémech zachycení pádu specifikovaných v EN 363. Zachycovače pádu jsou specifikovány v EN 353-1, EN 353-2 a EN 360. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 3 Termíny a definice, kapitola 4 Technické požadavky, kapitola 5 Zkušební metody a kapitola 6 Návod k používání a značení. Zde se opět - jak je to v normách EN obvyklé - mimo jiné požaduje, aby návod k používání byl v jazyce země prodeje. ČSN EN 355 (83 2622) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 355 (832622)
Katalogové číslo 18598
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963185989
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 355 (832622)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)