ČSN ISO 9965 (757480) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

ČSN ISO 9965 Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9965:1993. Specifikuje metodu stanovení selenu a organicky vázaného selenu v pitných, podzemních a povrchových vodách v rozsahu koncentrací od 1 µg.l-1 do 10 µg.l-1. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Metoda je založena na spektrometrickém měření atomové absorbance selenu, který vzniká tepelným rozkladem hydridu selenu. Za podmínek této metody je na hydrid kvantitativně převeden pouze Se(IV). Jiné oxidační stupně musí být na Se(IV) před stanovením převedeny. Se(IV) je redukován na plynný selan (selenovodík) (SeH2) reakcí s tetrahydridoboritanem sodným v prostředí kyseliny chlorovodíkové. Absorbance se měří při vlnové délce 196,0 nm." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 9965 (75 7480) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 9965 (757480)
Katalogové číslo 18989
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963189895
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
a nahrazena ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)