ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480)

Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

ČSN P ISO/TS 17379-2 Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/TS 17379 specifikuje metodu pro stanovení selenu. Tato metoda je použitelná pro pitnou, povrchovou, podzemní, dešťovou a odpadní vodu. Rozsah použití této části ISO/TS 17379 je přibližně od 0,5 _g/l do 20 _g/l. Vzorky obsahující selen ve vyšších koncentracích, než je uvedený rozsah použití, mohou být analyzovány po vhodném zředění. Tato metoda pravděpodobně nedetekuje sloučeniny s organicky vázaným selenem.

Označení ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480)
Katalogové číslo 97961
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963979618
Tato norma nahradila ČSN ISO 9965 (757480) z února 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)